Febrer 2019

 
«Busca la pau, procura aconseguir-la» (Sl, 34,15)

En aquest salm, David expressa la seva joia i el seu reconeixement davant l’assemblea: ha conegut el perill i l’angoixa, però ha invocat el Déu d’Israel amb confiança i ha tornat a trobar la pau.

El protagonista d’aquest himne és Déu amb la seva misericòrdia, la seva presència forta i decisiva al costat del pobre i de l’oprimit que l’invoca.

Perquè altres aconsegueixin la mateixa salvació, David suggereix algunes actitud del cor: evitar fer el mal, però sobretot fer sempre el bé. I subratlla la necessitat de no difamar el proïsme. De fet les paraules poden portar a la guerra.

«Busca la pau, procura aconseguir-la»

En el llenguatge bíblic, la pau té nombrosos significats, com per exemple el benestar físic i espiritual o l’acord entre els individus i entre els pobles. Però en primer lloc és un do de Déu, a través del qual descobrim el seu rostre de Pare. Per tant és indispensable cercar intensament i apassionadament Déu en la nostra vida, per experimentar la pau veritable.

És una recerca compromesa que ens demana de fer la nostra part, seguint la veu de la consciència, que sempre ens incita a escollir el camí del bé i no el del mal. Sovint n’hi hauria prou de deixar-nos trobar per Déu, que fa temps que s’ha posat a la recerca de cadascú de nosaltres.

Com a cristians, pel baptisme, som ja en relació estreta amb Jesús: és Ell el Déu proper, que ens ha promès la pau; és Ell la pau. I hem rebut el do de l’Esperi Sant, el Consolador, que també ens ajuda a compartir amb els altres els fruits de la pau de Déu que hem experimentat. Ell ens indicarà el camí per estimar les persones que tenim al nostre voltant i així superar els conflictes, evitant acusacions infundades, judicis superficials i maledicències, per obrir el cor a l’acollida de l’altre.

Potser no podrem fer callar totes les armes que omplen de sang tantes regions del món, però podem actuar en primera persona i revitalitzar les relacions ferides a la família, a la nostra comunitat cristiana, en el lloc de treball, al teixit de la nostra ciutat.

El compromís d’una petita o gran comunitat, decidida a testimoniar la força de l’amor, pot reconstruir ponts entre els grups socials, entre les esglésies, entre els partits polítics.

«Busca la pau, procura aconseguir-la»

La recerca convençuda de la pau també ens suggerirà els comportaments adequats per protegir la creació, que també és un regal de Déu per als seus fills, confiat a la nostra responsabilitat cap a les noves generacions.

L’any 1990 Chiara Lubich escrivia a Nikkio Niwano, fundador del moviment budista japonès Rissho Kosei Kai: «[…] Si l’home no està en pau amb Déu, la mateixa terra no està en pau. Les persones religioses s’adonen del “patiment” de la terra quan l’home no l’usa segons el pla de Déu, sinó només amb egoisme, amb un desig insaciable de posseir. Aquest egoisme i aquest desig són els que contaminen l’ambient encara més i abans que qualsevol altra contaminació, que n’és tan sols la conseqüència. […] Si es descobreix que tota la creació és do d’un Pare que ens estima, serà molt més fàcil trobar una relació harmoniosa amb la natura. I si també es descobreix que aquest do és per a tots els membres de la família humana i no només per a alguns, pararem més atenció i tindrem més respecte per quelcom que pertany a tota la humanitat present i futura».

Letizia Magri

Normas(500)