Crida per Síria

 
Text integral de la crida per la pau a Síria realitzat pel Centre Internacional del Moviment Polític per la Unitat (Mppu).

“L’agreujament de la situació siriana exigeix una profunda avaluació dels instruments polítics i diplomàtics que posseeix la comunitat internacional per resoldre aquest conflicte.

En primer lloc, considerem que cal explorar urgentment totes les possibilitats encara existents per obtenir solucions negociades de la crisi, segons el camí pres a Ginebra. Aquest recorregut oferiria efectivament una major estabilitat a la situació interna de Síria i entre els països de l’àrea de l’Orient Mitjà.

En segon lloc, la comprovació de responsabilitats sobre l’ús d’armes químiques ha de produir-se amb el rigor que exigeix la gravetat de la violació; seguint una metodologia transparent per part d’òrgans independents, sota el comandament de l’ONU i en condicions de plena operativitat.

Per tant, cap intervenció ha de realitzar-se sense un manament específic de l’ONU. Fora d’aquest context cap iniciativa pot ser considerada legítima.

A més a més seria incoherent i contraproduent una intervenció que no anés acompanyada per una estratègia de reconciliació nacional, de justícia en la transició i de reconstrucció política institucional, d’acord amb tots els actors involucrats ja sigui en el pla intern com en l’internacional.

La complexitat de la crisi siriana confirma la necessitat d’un acord regional per a la resolució de les controvèrsies i de les tensions, abans que es transformin en greus conflictes. Aquest procés ha de ser animat i sostingut per tots els mitjans i en totes les seus polítiques i diplomàtiques.

El desenvolupament de relacions pacífiques i constructives a tota l’àrea de la Mediterrània i de l’Orient Mitjà – que afavoreixin processos interdependents de desenvolupament equitatiu, pluralista i equilibrat dels pobles de la regió-, exigeix assumir responsabilitats en les relacions bilaterals i multilaterals amb aquests països involucrant a tots els governs, les societats i els ciutadans.
Dirigim, per tant, una forta crida als organismes de la comunitat internacional i a totes les parts implicades per a que realitzin, – urgentment i amb plena consciència de les conseqüències de qualsevol decisió que es prengui- el major esforç possible cap a una pau justa i duradora.»

Més informació sobre el MPpU i sobre Síria

Normas(500)