test_marius=

Ekaina 2021

«Ez da aski niri “Jauna, Jauna!” esatea, Jainkoaren Erreinuan sartzeko; Zeruko nire Aitaren nahia egin behar da» (Mt 7, 21)

[leer más]
test_marius=

Maiatza 2021

«Jainkoa maitasuna da, eta maitasunean dirauena Jainkoarekin bat eginik dago eta Jainkoa harekin» (1 Jn 4, 16)

[leer más]
test_marius=

Apirila 2021

«Ni naiz artzain ona; artzain onak bere burua ematen du ardien alde» (Jn 10, 11)

[leer más]
test_marius=

2020 Abuztua

«Nork aldenduko gaitu Kristok digun maitasunetik?» (Err 8, 35)

[leer más]
test_marius=

2020 Martxoa

«Besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia, egin zuek ere besteei: horretan datza Liburu Santuek irakatsia» (Mt 7, 12)

[leer más]
test_marius=

2019 Azaroa

«Poztu pozez daudenekin; egin negar negarrez daudenekin» (Erm 12, 15)

[leer más]
test_marius=

2019 Urria

1

«Zaindu gordailu eder hau, guregan bizi den Espiritu Santuaren indarraz» (2 Tm 1, 14)

[leer más]
12345...»