De interreligieuze contacten van de Focolarebeweging

 
Mensen van diverse godsdiensten voelen zich aangetrokken door de geest van broederschap die de Focolarebeweging kenmerkt. Men doet de ervaring op van een diepgaande broederlijkheid waarbij ieder de eigen godsdienst trouw blijft. Het is een getuigenis dat eensgezindheid tussen mensen van verschillende godsdiensten mogelijk is..

Het begin van de interreligieuze dialoog binnen de Focolarebeweging gaat terug tot 1977, toen Chiara Lubich in de Londense Guild Hall de Templetonprijs voor de vooruitgang van de godsdiensten ontving. Zij vertelde daar haar ervaring voor persoonlijkheden van verschillende godsdiensten. Er ontstond een zeer intens en levendig contact. 

In  1994 werd Chiara Lubich gekozen tot een van de erevoorzitters van de World Conference on Religions for Peace (WCRP).

Momenteel is de Focolarebeweging in dialoog met alle belangrijke wereldgodsdiensten. Het gaat om dialoog met de officiële leiders van de godsdiensten en met leiders en volgelingen van grote bewegingen als de boeddhistische beweging Rissho Kosei-kai met 6 miljoen aanhangers; met de Afro-Amerikaanse beweging van W.D. Mohammed (VS) met 2 miljoen leden; met de Swadhyaya Family, een Indiase hindoeïstische beweging met 8 miljoen aanhangers.