Ontstaansgeschiedenis van het ontmoetings- en vormingscentrum Mariënkroon van de Focolarebeweging

Lees meer over de 25 eeuwen geschiedenis van Mariënkroon.