Intereligeuze dialoogGulden regel  In bijna alle godsdiensten bestaat de zogeheten ‘gulden regel’: behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Het wederzijds in praktijk brengen van deze regel brengt tot verbondenheid met anderen, ook als zij van andere geloven of levensovertuigingen zijn.

Dieper geloof  Vele duizenden gelovigen van niet-christelijke religies weten zich bij de Focolarebeweging betrokken. Zij voelen zich aangetrokken door de geest van broederschap. Niet zelden komen zij tot een dieper begrip van de kern van het eigen geloof.

Chiara Lubich over de interreligieuze dialoog
“Wij zijn van verschillende godsdiensten, van verschillende nationaliteiten en culturen, en toch hebben we dingen gemeenschappelijk. Die zijn niet het gevolg van onze inspanningen of van een menselijk plan, maar het bovennatuurlijke werk van God, voor een doel dat God heeft bedacht en dat ons niet helemaal bekend is”.

Lees verder