Nieuwe StadBroederschap  Mensen van diverse kerken, godsdiensten en levensovertuigingen voelen zich aangetrokken door de geest van gemeenschap die de Focolarebeweging kenmerkt. Dialoog schept broederschap. Broederschap schept dialoog.

Vele geloofsovertuigingen  Behalve middels de verbondenheid  met christenen van diverse kerken (oecumene) en de contacten met gelovigen van andere godsdiensten (interreligieuze dialoog), onderhoudt de Focolarebeweging ook een dialoog met mensen die geen geloof belijden. Centraal daarbij staan de gemeenschappelijke diepmenselijke waarden.

Waarom dialoog?  Focolare ziet het aangaan en het onderhouden van de dialoog met mensen van andere geloofs- of levensovertuiging als een van haar kernopdrachten. Hoe verschillend ook de credo’s en levensovertuigingen, in een geest van verbondenheid wordt ontmoeting vriendschap. Eensgezindheid maakt werkelijk gesprek en uitwisseling mogelijk. In zo’n dialoog worden ‘zaden van het Woord’ zichtbaar.