Woord van leven voor de jongsten

Woord van leven voor tieners

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

 

Woord van leven van maart 2018

 

“Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.”

Psalmen 25, 4

 

Koning David, de schrijver van deze psalm, is ten prooi aan angst en ziet geen uitweg meer. Hij is zich bewust van zijn onmacht. Dan richt hij zijn ogen tot God en roept Hem aan in de hoop dat Hij hem te hulp zal komen: “Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.”

Het Woord van leven van deze maand neemt dit gebed van koning David als motto. Als wij de wegen en paden van de Heer kennen, kunnen ze een licht zijn voor onze eigen keuzes, vooral in moeilijke situaties.

Ook ons kan het overkomen dat we moeilijke, soms bepalende gewetenskeuzes moeten maken in ons leven. Soms zien we meerdere wegen vóór ons die we kunnen kiezen en weten we niet wat het beste is. Soms lijken we helemaal geen keuze te hebben… En soms hebben we de hulp nodig van een vertrouwenspersoon.

Ons christelijk geloof brengt ons tot vriendschap met God. Hij is de Vader die ons door en door kent en met ons mee wil gaan op onze weg. Hij nodigt ons ook uit om ons te verbinden met anderen die ook dit avontuur aan willen gaan. Een christen is nooit iemand die in zijn eentje verder gaat, maar hij of zij maakt deel uit van een gemeenschap die onderweg is naar het doel dat de Vader in de hemel voor ogen heeft: de broederschap van alle mensen, de beschaving van de liefde.

 

“Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.”

 

De wegen van de Heer vragen om moed. Soms lijken ze onze mogelijkheden te boven te gaan, net als de van touw gevlochten bruggen tussen de rotswanden. De paden van God voeren ons weg van ons egoïsme, vooroordelen en valse bescheidenheid. Ze openen wegen tot het nemen van verantwoordelijkheid, van het telkens opnieuw in gesprek gaan met anderen, van vergeving, van inzet voor het goede en het algemeen welzijn. Dit zijn de bouwstenen van een cultuur van rechtvaardigheid en vrede.

Het vertellen van een eenvoudige daad van liefde kan voor anderen een licht zijn op hun weg. Op een ontmoeting van jongeren en volwassenen in Nigeria werden persoonlijke ervaringen uitgewisseld. Maya, een kind nog, zei: “Gisteren was ik aan het spelen, en toen kwam er een jongen aan die me zo’n harde duw gaf dat ik viel. Hij zei ‘sorry’, en ik heb het hem vergeven.” Deze woorden openden het hart van een man wiens vader was vermoord door Boko Haram: “Ik keek naar Maya en ik zei tot mezelf: als zij, die nog een kind is, kan vergeven, kan ik dat toch ook.”

 

“Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.”

 

Op een weg vol hindernissen en gevaren, vertrouw je jezelf graag toe aan een gids. Wij weten dat Jezus van zichzelf heeft gezegd dat Hij de ‘weg’ is (Joh. 14, 6). Door zichzelf de weg te noemen heeft Hij ons gerustgesteld. De weg die Hij gegaan is, heeft een naam: liefde. Liefde in vertrouwen op de Vader. Hij maakte die liefde waar en nodigt ons uit om Hem op deze weg van liefde voor de Vader en voor alle mensen na te volgen. Gedurende heel de dag hebben we de mogelijkheid om deze weg te gaan: alles is een gelegenheid om de anderen lief te hebben als onszelf en Jezus in hen te zien.

 

Letizia Magri

 

Uit het leven

test_marius=

Mariapoli-ontmoetingsdagen 2018: Meeting Mary

13 mei 2018 14:00
Meeting Mary

Van woensdagavond 9 mei 19:00u tot zondag 13 mei 14:00u.

Maria van Nazareth, de moeder van Jezus. In de loop der eeuwen is een oneindig aantal schilderwerken en muziekproducties aan haar gewijd. Wat heeft deze opvallende-onopvallende vrouw uit Palestina te zeggen? Wie was zij? En, wat betekent zij vandaag voor ons, voor mij? Tijdens de […]

[Lees verder]
test_marius=
Licht op Maria: een oecumenisch perspectief

Licht op Maria: een oecumenisch perspectief

‘Maria is nooit oorzaak van een scheiding tussen kerken geweest”, zei hoofdspreker Hendro Munsterman zondag 21 januari tijdens de open studiedag ‘Licht op Maria’ in Mariënkroon, Nieuwkuijk. De theoloog-journalist sprak over de figuur van Maria en de oecumene op de themadag in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, dit jaar […]

[Lees verder]
test_marius=

Herdenking Chiara Lubich

18 maart 2018 16:00 – 17:00
Herdenking van Chiara Lubich, tien jaar na haar dood

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Chiara Lubich is overleden. Op zondag 18 maart om 16.00 uur zal er in de kapel van Mariënkroon een oecumenische vesper worden gehouden met zang en gebed, een dankdienst om haar leven en werk te gedenken. Daarna zal er een High Tea (koud buffet) zijn in de refter naast de kapel. Iedereen mag […]

[Lees verder]