De Focolarebeweging viert haar 80-jarig bestaan

 

Persbericht

 

Op donderdg 7 december as. zal paus Franciscus presidente Margaret Karram in audiëntie ontvangen samen met de leiders van de Focolarebeweging in de wereld. Om 18.00 uur volgt een eucharistieviering in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome, waarin wordt voorgegaan door kardinaal Kevin Joseph Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven.

7 december 1943 markeert de officiële geboortedatum van de Focolarebeweging, dat wil zeggen de dag waarop Chiara Lubich zich voor altijd aan God wijdde. 80 jaar geleden werd een kleine gemeenschap geboren die temidden van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog de vrede en de eenheid onder alle mensen wilde herstellen, en die zich al spoedig over de hele wereld verspreidde en deel ging uitmaken van de stroom van nieuwe charisma’s in de katholieke Kerk. De kern van de spiritualiteit en van het handelen van Focolare is het Evangelie en in het bijzonder Jezus’ gebed: “Dat zij allen één mogen zijn” (Joh. 17:21).

Vandaag is de beweging aanwezig in 182 landen, een teken van de universaliteit en urgentie van de eenheid en de broederschap in deze gefragmenteerde en tragische tijden. Ze omvat ook christenen van verschillende andere Kerken, gelovigen van talrijke religies en mensen zonder specifieke religieuze referentie.

Op 7 december zal paus Franciscus Margaret Karram, presidente van de Focolarebeweging, Jesús Morán, co-president en de groep leiders van de beweging in audiëntie ontvangen.

“Ontvangen te worden door de paus op 7 december 2023, precies tachtig jaar na dat eerste ‘ja’ van Chiara Lubich aan God, is voor ons een buitengewoon en verrassend geschenk”, legt de presidente uit. “We willen de paus de liefde en genegenheid brengen van de vele duizenden mensen die in de wereld het charisma van de eenheid beleven, en onze dienst aan de Kerk op deze synodale weg hernieuwen, in samenwerking met vele anderen die willen bijdragen aan de vrede en de liefde, om de wonden van de mensheid te verzachten.”

Op dezelfde dag is er om 18.00 uur in de basiliek van Santa Maria Maggiore een eucharistieviering als dankzegging voor deze 80 jaar leven van Focolare. Daarin zal worden voorgegaan door kard. Kevin Joseph Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, samen met verschillende andere kardinalen, bisschoppen en priesters.

“Deze dag”, legt Margaret Karram uit, “zal ook de afsluiting vormen van een pelgrimstocht die we wilden maken naar enkele heilige en belangrijke plaatsen, Assisi, Loreto en Rome, om te danken, om vergeving te vragen en opnieuw te beginnen met moed en hoop. Ook de gemeenschappen van Focolare in de wereld zullen dit jubileum vieren met dezelfde gevoelens en doelen, om “getuigen te zijn van verbondenheid in broederlijke liefde die elke barrière overwint en alle menselijke omstandigheden kan bereiken.”[1]

Stefania Tanesini

 

[1] 1 Toespraak van zijne heiligheid Paus Franciscus tot de deelnemers van de Algemene Vergadering van de Focolarebeweging – 6 februari 2021

 

Persbericht in PDF