Spiritualiteit van gemeenschap  De focolarespiritualiteit kan worden gekenmerkt als een ‘spiritualiteit van gemeenschap’, een spiritualiteit die je niet in je eentje kunt beleven. Om het evangelie in praktijk te brengen heb je de broeder of zuster nodig. Hoe kan een mens God liefhebben die men niet ziet, als we geen acht slaan op onze naaste, die we wel zien?

Christus in ons midden  En heeft Jezus zijn aanwezigheid niet beloofd onder de mensen die in eenheid met elkaar verbonden zijn? “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden” (Matteüs 18,20).

‘Mogen allen één zijn’  Van centrale betekenis binnen de Focolarebeweging zijn Jezus’ woorden kort voor zijn sterven: “Vader, mogen allen één zijn” (Johannes 17,21).

Voor een biografie van Chiara Lubich en enkele van haar teksten klik hier.