Woord van leven voor de jongsten

Woord van leven voor tieners

Woord van leven pdf

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

 

Woord van leven van april 2021

 

“Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10: 11)

De figuur van de herder uit de Bijbelse cultuur roept het beeld op van het langzame tempo van het nomadische leven. Het lijkt ver verwijderd van onze dagelijkse ervaring en ons idee van efficiency en daadkracht. Toch voelen ook wij vaak de behoefte aan een pauze, aan een plek om te rusten, aan een ontmoeting met iemand die ons zal verwelkomen zoals we zijn.

Jezus presenteert zich hier als degene die meer dan wie ook bereid is om ons te verwelkomen, ons rust te bieden, en inderdaad om zijn leven te geven voor ieder van ons.

In de lange passage van het evangelie van Johannes waaruit dit Woord van leven wordt genomen, maakt Jezus ons duidelijk wie Hij voor ons is: de aanwezigheid van God in de geschiedenis van elke persoon. Zo hadden de profeten dat ook voorzegt.[1]

Jezus is een herder. Hij is geen vreemde of een huurling die de kudde niet kent, noch een dief of rover die uit is op eigenbelang. Hij kent zijn schapen en heeft ze lief. En wij zijn als die vermoeide en soms dolende schapen.

“Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”

De schapen die Jezus beschouwt als de zijne, zijn allen die de gave van de doop hebben ontvangen. Maar zij niet alleen. Hij kent elk menselijk wezen, Hij noemt ieder bij zijn naam en heeft zorg en liefde voor elke persoon.

Hij is de ware herder die ons naar het volle leven leidt. Hij zoekt ons op wanneer we afdwalen.[2] Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons terug te brengen tot de Vader en tot gemeenschap met elkaar. We hebben de zekerheid dat we onvoorwaardelijk geliefd, begrepen en vergeven worden.

Ieder van ons kan proberen Gods stem te herkennen en de woorden die Hij spreekt met vertrouwen te volgen.

“Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”

Wanneer we deze aanwezigheid van een herder in ons leven ook maar een beetje ervaren, ontbrandt in ons hart het verlangen om die liefde met elkaar te delen en ook zelf voor anderen als een herder te zijn: voor onze huisgenoten, onze collega’s, de buren, onze vrienden en kennissen, voor wie eenzaam is.

De liefde heeft een oneindige fantasie. Op allerlei manieren kunnen we bijdragen aan de opbouw van mooie gemeenschappen.

“Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”

Over de herder uit het evangelie schreef Chiara Lubich: “Jezus zegt openlijk over zichzelf: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden’ (Joh. 15: 13). En Jezus beleeft dat tot het uiterste toe. Zijn liefde is dus een gevende liefde, dat wil zeggen: een liefde die daadwerkelijk bereid is om zijn eigen leven te geven. Ook van ons vraagt God een liefde die de maat heeft van zijn liefde, minstens voor wat onze intentie betreft. De christelijke liefde is niet zomaar een beetje liefde, een vernislaagje van vriendelijkheid, maar een liefde die zo groot is dat ze het eigen leven op het spel zet. Als we met deze bereidheid liefhebben zal ons leven als christen een enorme kwaliteitssprong maken. Dan zullen we echt meemaken dat mensen uit onze eigen omgeving worden aangetrokken, veranderen en Jezus’ stem zullen herkennen.”[3]

Letizia Magri

[1] Vgl. Ezech. 34: 24-31.
[2] Vgl. Luc. 15: 3-7; Mat. 18: 12-14.
[3] Chiara Lubich, Woord van leven van april 1997, Nieuwe Stad jaargang 38, blz. 13

Uit het leven

test_marius=
Mariapoli mei 2021

Mariapoli mei 2021

SAVE THE DATE

Mei-maand, Mariapoli-maand
Vorig jaar geen Mariapoli… Dit jaar niet één.. maar drie Mariapoli’s!
In de maand mei zullen in Abdijhof Marienkroon drie weekenden in het teken staan van ontmoeting voor jong en oud. Online voor iedereen. En fysiek voor zover mogelijk naar de op dat moment geldende coronamaatregelen.

1 en 2 mei: een Tiener-Mariapoli voor tieners […]

[Lees verder]
test_marius=
Interview Focolarebeweging Radio Maria

Interview Focolarebeweging Radio Maria

Onlangs was de Focolarebeweging te gast bij Radio Maria, in het programma ‘Aan tafel met…’.
Luister hier het interview terug.
 
Recommend on FacebookTweet about itTell a friend

[Lees verder]
test_marius=
Mariapoli mei 2021

Mariapoli mei 2021

8 mei 2021 – 9 mei 2021 22 mei 2021 – 24 mei 2021
SAVE THE DATE

Mei-maand, Mariapoli-maand

Vorig jaar geen Mariapoli… Dit jaar niet één.. maar drie Mariapoli’s!

In de maand mei zullen in Abdijhof Marienkroon drie weekenden in het teken staan van ontmoeting voor jong en oud. Online voor iedereen. En fysiek voor zover mogelijk naar de op dat moment geldende coronamaatregelen.

1 en 2 mei: een Tiener-Mariapoli voor […]

[Lees verder]