Woord van leven voor de jongsten

Woord van leven voor tieners

Woord van leven pdf

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

 

Woord van leven van maart 2020

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” Matteüs 7, 12

Bij belangrijke keuzes in het leven zoeken we vaak een houvast om te begrijpen welke weg we moeten gaan. Bovenstaande woorden van Jezus vormen zo’n duidelijk antwoord. Ze komen uit het evangelie van Matteüs en maken deel uit van de Bergrede. Daarin vat Jezus kernachtig heel zijn boodschap samen. Onze tijd verlangt boodschappen die vol betekenis zijn maar tegelijk kort verwoord en goed toepasbaar. Je zou kunnen zeggen: deze woorden van Jezus zijn als een tweet, die we steeds voor ogen kunnen houden.

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”

 Om beter te begrijpen wat we voor anderen kunnen betekenen, nodigt Jezus ons uit om ons in de ander te verplaatsen, net zoals Hij dat heeft gedaan. Vraag je af: wat kan ik betekenen voor mijn vader, mijn moeder, mijn kind, mijn collega, mijn pastoor of predikant? Daarbij valt te denken aan gastvrijheid, een luisterend oor, openheid, materiële steun, maar ook aan oprechtheid, vergeving, bemoediging, geduld, raad, onderricht… Deze houding en de handelingen die hieruit voortkomen maken voor Jezus het hart van heel de Wet uit en de kern van heel het geestelijk leven.

Het is de zogenaamde Gulden Regel, die wereldwijd, in alle culturen, religies en tradities, te vinden is.[1] Overal heeft de mensheid ontdekt dat deze regel de basis is voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving.

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”

Dit Woord spoort aan om creatief en edelmoedig te zijn, om initiatief te nemen, om bruggen te slaan, ook met mensen die niet onze vrienden zijn. Dat maakt van ons ook geloofwaardige getuigen van ons geloof.

Chiara Lubich schreef: “Laten we het proberen. Een dag die we zo besteden is een heel leven waard. We zullen vreugde ervaren. God zal met ons zijn, want Hij is met degene die liefheeft. Soms raken we misschien ontmoedigd en geven we het op. Niet doen! Volhouden! God geeft ons zijn genade. Begin opnieuw. Wanneer we volhouden zullen we zien dat de wereld om ons heen verandert. We zullen begrijpen dat het Evangelie een fascinerend leven inhoudt en de oplossing in zich draagt voor alle problemen. Gun jezelf geen rust voordat je deze buitengewone ervaring met anderen hebt kunnen delen. En je zult zien hoe overal de hoop tot leven komt.”[2]

 “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”

Ramiro hoort dat er op zijn kantoor nieuwe collega’s zullen komen. Hij vraagt zich af hoe het voor hem zou zijn als hij voor het eerst dit kantoor zou binnenkomen: “Wat zou ik dan graag willen? Hij begint met wat ruimte te maken, andere bureaus te zoeken, en hij vraagt collega’s hem te helpen. Samen zorgen ze voor nieuwe, prettige werkplekken. De nieuwelingen treffen een goede sfeer aan en een groep collega’s die hen hartelijk ontvangt.

Letizia Magri

 

[1] Zie ook ‘Gulden regel’ in Wikipedia, waar voorbeelden uit verschillende religies gegeven worden.

[2] Zie: Chiara Lubich, Woord van leven van april 1978, in Nieuwe Stad, XIX, 4, blz. 14.

 

Klik hier voor Woorden van Leven van dit jaar en voorgaande jaren:

 

 

 

Uit het leven

test_marius=
Het antivirus van broederschap

Het antivirus van broederschap

In tijden dat het coronavirus veel slachtoffers maakt, gebeurt er ook veel positiefs, overal ter wereld: een ‘antivirus van broederschap’ geeft steun en schept gemeenschap. Hieronder een reeks kleine maar betekenisvolle ervaringen.
Een vrouw van boven de 80 jaar uit Nijmegen zegt: “Ik heb van wel drie kanten de vraag gekregen of ik hulp nodig had.” En […]

[Lees verder]
test_marius=

Bekendmaking: geen grote bijeenkomsten

De leiding van Focolare Nederland maakt bekend dat in verband met de Coronavirus-epidemie alle grote bijeenkomsten voorlopig geen doorgang zullen hebben en zullen worden verzet naar een nader te bepalen datum. Hiermee vervalt ook de bijeenkomst “100 jaar Chiara Lubich” in Nieuwkuijk van 22 maart. Over de bijeenkomsten in april en mei wordt t.z.t. bericht gegeven, afhankelijk […]

[Lees verder]
test_marius=

Bezinningsdagen voor priesters en diakens

23 februari 2020 – 25 februari 2020
De mensgeworden liefde in ons midden

Jezus’ aanwezigheid brengen overal waar we zijn. Dat is het Kerk-zijn van de 21ste eeuw. Dat is Kerk-zijn binnen en buiten haar muren. Uitgaande van Jezus’ belofte, “Waar twee of drie in Mijn Naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mt. 18,20), bezinnen we ons op deze ervaring […]

[Lees verder]