Woord van leven voor de jongsten

Woord van leven voor tieners

Woord van leven pdf

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

 

Woord van leven van juni 2021

 

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” Matteüs 7: 21

Met deze zin nodigt Jezus zijn toehoorders uit om Gods liefdevolle nabijheid te leren zien. Hij wil dat we de wil van de Vader ontdekken als de meest rechtstreekse weg tot een volledige gemeenschap met Hem in zijn koninkrijk. Maar wat is Gods wil? Hoe kunnen we die kennen?

Gods wil is de stem van God die voortdurend in ons spreekt en ons uitnodigt. Zijn wil is als een goddelijke gouden draad die ons aardse leven met het hemelse leven verbindt. Het is Gods manier om zijn liefde voor ons kenbaar te maken. Zijn liefde verdient een antwoord. En dan zullen we ook in ons leven wonderen zien gebeuren. Gods wil is de grond van ons bestaan, ons ware ‘zijn’, onze volledige verwezenlijking. Daarom kunnen we telkens met vertrouwen herhalen: “Uw wil geschiede”, of we nu we voor vreugdevolle, pijnlijke of neutrale situaties staan.

We zullen ontdekken dat deze eenvoudige woorden een krachtige impuls zijn, een soort springplank, om met liefde en toewijding te doen wat we moeten doen. Dan zullen we van moment tot moment het unieke mozaïek van ons leven tevoorschijn zien komen dat de Heer voor ieder van ons heeft bereid. “Aan God schrijven we meestal vooral de mooie, grootse, immense dingen toe”, schrijft Chiara Lubich. “Maar ook het kleinste deeltje heeft in Gods werk zijn betekenis en glans, zoals ook de kleinste bloemen hun plaats hebben in de oneindige schoonheid van de natuur.”

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.”

Volgens het evangelie van Matteüs bestaat de opdracht van een christen bij uitstek uit barmhartigheid. Dát is de eer, aanbidding en liefde die God het meeste behaagt.

Dit Woord helpt ons om onze persoonlijke relatie met God intiemer te maken, niet door in onszelf te keren maar door ons, met concrete daden, te openen voor onze broers en zusters. Het haalt ons uit onszelf, en het helpt ons om verzoening en hoop te brengen naar anderen.

Een groepje jongeren uit Duitsland vertelt hoe zij hebben ervaren dat de sleutel tot geluk ligt in het geven van jezelf: “We zijn begonnen met de actie: ‘Een uur van geluk’. Het idee is heel simpel: het gaat erom een ander gelukkig te maken, in ieder geval één uur per maand. En waar we onze beschikbaarheid aanboden, zagen we de deuren wijd open gaan! Sommigen van ons zijn in een park beland om met ouderen te wandelen; anderen hebben alleenstaanden vergezeld toen ze naar het ziekenhuis moesten. Ook hebben we gespeeld met kinderen in het ziekenhuis en hebben we gesport met mensen met een beperking. Zij waren blij, maar zoals de actie belooft: wij ook! Op een gegeven moment hebben we ook vrienden uitgenodigd om mee te doen. In eerste instantie waren ze alleen maar nieuwsgierig. Maar nu doen zij ook mee om ‘geluk te geven’. En ze zijn het met ons eens: geluk geef je, en eenmaal gegeven ervaar je het zelf ook!”

Letizia Magri

 

 

Uit het leven

test_marius=
Samen voor Europa 2021

Samen voor Europa 2021

My Europe:
One Europe – one prayer – one hour
9 mei 2021 om 18.30 uur

Met muziek, overwegingen en gebedsgroepen (het hele programma is in het Engels) zullen jongeren een uur lang online, over alle grenzen heen, samenkomen om voor ons continent te bidden.
Aanmelden kan via: togetherforeurope@online.de
Recommend on FacebookTweet about itTell a friend

[Lees verder]
test_marius=
Verenigde Wereld Week 1 – 9 mei 2021

Verenigde Wereld Week 1 – 9 mei 2021

Ieder jaar wordt tijdens de eerste week van mei de ‘Verenigde Wereld Week’ georganiseerd door de jongeren van de Focolarebeweging. De Verenigde Wereld Week, die in 1995 is ontstaan, betrekt elk jaar honderdduizenden mensen bij verschillende activiteiten en initiatieven. Deze hebben als doel om te laten zien dat het mogelijk is voor mensen van verschillende religies […]

[Lees verder]
test_marius=
Mariapoli mei 2021

Mariapoli mei 2021

SAVE THE DATE

Mei-maand, Mariapoli-maand
Vorig jaar geen Mariapoli… Dit jaar niet één.. maar drie Mariapoli’s!
In de maand mei zullen in Abdijhof Marienkroon drie weekenden in het teken staan van ontmoeting voor jong en oud. Online voor iedereen. En fysiek voor zover mogelijk naar de op dat moment geldende coronamaatregelen.

1 en 2 mei: een Tiener-Mariapoli voor tieners […]

[Lees verder]