Woord van leven voor de jongsten

Woord van leven voor tieners

Woord van leven pdf

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

 

Woord van leven van december 2023

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”  1 Tes. 5:16-18

Paulus schrijft aan de Tessalonicenzen op een moment dat veel van Jezus’ tijdgenoten, die Hem hadden gezien en gehoord, nog leefden. Zij waren de getuigen van zijn dood en het wonder van zijn opstanding, en ook van zijn hemelvaart. Paulus hield van de gemeenschap van Tessalonica. Zij waren voorbeeldig door hun leven, hun getuigenis en hun vruchten. Hij schrijft deze brief, waarin hij hen smeekt om die aan allen voor te lezen (5:27). En daarin noteert hij aanbevelingen om “navolgers van ons en van de Heer” te blijven (1:6). Hij vat ze als volgt samen:

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

Een kerngedachte van deze dringende aansporingen is niet alleen wat God van ons verwacht – verheugd zijn, bidden, danken – maar ook dat we dat altijd, onophoudelijk, onder alle omstandigheden doen.

Maar kan dat? Kunnen we altijd in de vreugde zijn? We weten allemaal dat het leven vol is met problemen, zorgen, verdriet en twijfel. Toch is er voor Paulus een reden om te spreken van een vreugde die altijd mogelijk is. En hij benoemt die ook: Jezus leeft in degenen die liefhebben. En iedereen kan het pad van de liefde gaan door los te komen van zichzelf, door de ogen te richten op de ander, door het vertrouwen te bewaren dat liefde alles overwint.

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

‘Bid onophoudelijk’ is een andere aansporing. Bidden is een verlangen dat in ieder mens leeft. Bidden bouwt een persoon op en verheft ons. Maar hoe kunnen we nu ‘onophoudelijk bidden’? “Het is niet genoeg om gebedsregels en gebedsmomenten te hebben; het is noodzakelijk om gebed te worden”, zo schrijft de orthodoxe theoloog Evdokimov. Hij spoort aan om zelf “vleesgeworden gebed te zijn, om van heel je leven een liturgie te maken”.[1] Eigenlijk moeten we doen wat kinderen doen: altijd vertrouwen. Altijd kunnen we als kinderen op God vertrouwen en Hem ‘lastig vallen’. Ieder moment kunnen we met de Vader en met de Heilige Geest die in ons woont spreken en God al onze zorgen, plannen en intenties voorleggen. Een heel eenvoudige manier om altijd te bidden is om, voordat we een handeling gaan verrichten, zachtjes de woorden “voor U, mijn God” uit te spreken. Het zal heel ons leven verrijken en omvormen.

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

‘Hem in alles bedanken.’ Dat is de houding die vanzelf voortvloeit uit liefde voor Hem die alles heeft geschapen en die heel de geschiedenis en de kosmos ondersteunt. Laten we God bedanken als het goed gaat, maar ook in omstandigheden waarin het moeilijk is. Hij doet ons beseffen dat we niet zelf alles kunnen oplossen. Hij laat ons zien dat er altijd anderen zijn die een stukje met ons oplopen en maakt ons bewust dat we niet zelfvoorzienend zijn.

In de vreugde zijn, bidden en danken: drie handelingen waar God ons toe uitnodigt om de persoon te worden zoals Hij ons toewenst te zijn. De God van vrede wil ook ons helemaal in de vrede en vervulling zien komen (vgl. 1 Tes. 5,23). Dan zullen we de bouwers van een betere wereld worden. Is er een mooiere manier om ons voor te bereiden op het Kerstfeest?

Victoria Gómez en het Woord-van-leven-team

 

[1] Paul Evdokimov, “Het gebed van Jezus” in La novità dello Spirito, Milaan 1997.

 

Uit het leven

test_marius=
Kerstfeest voor het hele gezin

Kerstfeest voor het hele gezin

Zondag 17 december vieren we weer kerstfeest in Mariënkroon voor alle grote en kleine Kerstverhaal-spelers.
Iedereen is van harte welkom om samen met anderen het Kerstverhaal te komen spelen voor elkaar.
 
Hier vind je de uitnodiging in PDF
Recommend on FacebookTweet about itTell a friend

[Lees verder]
test_marius=
Brief van Margaret Karram, presidente van Focolare

Brief van Margaret Karram, presidente van Focolare

Op 7 november schreef Margaret Karram, presidente van Focolare, een brief aan allen die zich verbonden voelen met Focolare.
Hieronder volgt de brief in zijn geheel.
Beste allemaal,
Ik ben nog steeds omgeven door de bijzondere sfeer van de onlangs afgesloten eerste zitting van de Synode waaraan ik heb deelgenomen, zoals jullie weten.  Een maand van “genade”, die […]

[Lees verder]
test_marius=
Adventskalender 2023 in de verkoop vanaf half oktober

Adventskalender 2023 in de verkoop vanaf half oktober

Adventskalender 2023 in de verkoop vanaf half oktober

Dagelijks horen we nieuws over oorlogen en natuurrampen. Dit staat in schril contrast met wat Kerstmis ons in herinnering brengt. Zo graag willen we dat licht brengen in deze donkere tijd. Daarom kiezen we in de adventstijd 2023 voor doe-puntjes; daden die we met liefde doen, om mee […]

[Lees verder]