Eerste dialoog
GEMEENSCHAP IN DE KATHOLIEKE KERK 

Doel. De wederkerigheid voeden tussen bewegingen en nieuwe kerkelijke gemeenschappen, elkaar beter leren kennen, projecten delen, de gave die ieder in zich heeft ontdekken en waarderen, zodat die, door ze aan anderen te geven, de Kerk en de samenleving verrijkt.

Geschiedenis. Sinds het begin van de Beweging heeft Chiara Lubich een aantal malen belangrijke charismatische figuren in de Kerk ontmoet. Dat waren o.a. pater Leone Veuthey van de Movimento dei Crociati; pater Patrick Peyton, stichter van de Familie Rozenkrans Kruistocht; pater Pedro Richards van de Movimiento Familiar Cristiano; Werenfried van Straaten, kloosterling en stichter van Hulp aan de Kerk in Nood; de Katholieke Charismatische Beweging; pater Virginio Rotondi van de Movimento Oasi en pater Riccardo Lombardi van de Movimento per un Mondo Migliore.

Op 30 mei 1998, op de vooravond van Pinksteren, riep Johannes Paulus II de nieuwe kerkelijke bewegingen naar het Sint-Pietersplein in Rome om hun ervaringen te delen. Elk is een specifiek product van een charisma dat door de heilige Geest is gegeven als antwoord op de behoeften van onze tijd. De paus noemde hen belangrijke uitingen van de charismatische kant van de Kerk en integrale delen ervan, net zo essentieel als de institutionele kant. Onder de aanwezige stichters was ook Chiara Lubich, die de paus beloofde om zich met al haar kracht in te zetten voor de volledige gemeenschap tussen de bewegingen.

Voor de Pinksterwake van 2006 riep Benedictus XVI de bewegingen en nieuwe kerkelijke gemeenschappen opnieuw naar Rome. Ook hij was ervan overtuigd dat deze nieuwe kerkelijke werkelijkheden een gave van de voorzienigheid van de Heilige Geest zijn om de Kerk in staat te stellen doeltreffend te reageren op de uitdagingen van onze tijd.
Op Pinksteren 2013 hernieuwde paus Franciscus zijn vertrouwen in de vele leden van kerkelijke bewegingen die naar Rome waren gekomen, en richtte hen naar buiten, naar de buitenranden van het leven, vanuit de evangelische missie van de Kerk.

In 2014, tijdens de derde wereldwijde conferentie van bewegingen, gesponsord door de Pauselijke Raad voor de leken, wees de paus op het doel dat bereikt moest worden: kerkelijke volwassenheid, met behoud van de frisheid van elk charisma, met respect voor de vrijheid van ieder persoonlijk, maar ook voortdurend op zoek naar gemeenschap.

De gemeenschap tussen de Focolarebeweging en religieuze families die zijn voortgekomen uit oude charisma’s bereikte belangrijke mijlpalen toen Chiara in 2000 in Assisi de Franciscanen ontmoette en in 2002 in het Spaanse Monserrat de Benedictijnen. Ook de ontmoeting tussen kerkelijke bewegingen en religieuze ordes in Assisi in 2010 was belangrijk.

Nieuwe ontwikkelingen. Er zijn honderden bijeenkomsten gehouden naar het voorbeeld van Pinksteren 1998 in vele landen, waaraan meer dan 500 bewegingen en nieuwe kerkelijke gemeenschappen hebben deelgenomen.
De groeiende communio tussen katholieke bewegingen heeft ook geleid tot betrekkingen van begrip en broederschap met bewegingen die zijn ontstaan binnen andere christelijke kerken.

Uit het leven

test_marius=
Kerstfeest voor het hele gezin

Kerstfeest voor het hele gezin

Zondag 17 december vieren we weer kerstfeest in Mariënkroon voor alle grote en kleine Kerstverhaal-spelers.
Iedereen is van harte welkom om samen met anderen het Kerstverhaal te komen spelen voor elkaar.
 
Hier vind je de uitnodiging in PDF
Recommend on FacebookTweet about itTell a friend

[Lees verder]
test_marius=
Brief van Margaret Karram, presidente van Focolare

Brief van Margaret Karram, presidente van Focolare

Op 7 november schreef Margaret Karram, presidente van Focolare, een brief aan allen die zich verbonden voelen met Focolare.
Hieronder volgt de brief in zijn geheel.
Beste allemaal,
Ik ben nog steeds omgeven door de bijzondere sfeer van de onlangs afgesloten eerste zitting van de Synode waaraan ik heb deelgenomen, zoals jullie weten.  Een maand van “genade”, die […]

[Lees verder]
test_marius=
Adventskalender 2023 in de verkoop vanaf half oktober

Adventskalender 2023 in de verkoop vanaf half oktober

Adventskalender 2023 in de verkoop vanaf half oktober

Dagelijks horen we nieuws over oorlogen en natuurrampen. Dit staat in schril contrast met wat Kerstmis ons in herinnering brengt. Zo graag willen we dat licht brengen in deze donkere tijd. Daarom kiezen we in de adventstijd 2023 voor doe-puntjes; daden die we met liefde doen, om mee […]

[Lees verder]