Ieder moment de Verrezene in ons laten leven

 

Binnenkort is het Pasen, het grootste feest van het jaar. We staan voor de Goede Week, die rijk is aan de meest kostbare mysteries uit het leven van Jezus.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag herinneren ons aan de centrale aspecten van onze spiritualiteit: de opdracht tot het beleven van het nieuwe gebod, de instelling van het priesterschap en van de eucharistie, het gebed voor de eenheid, de dood van Jezus in zijn verlatenheid, Maria onder het kruis, de Verrezene.

Wij vieren deze momenten samen met de Kerk in de liturgie. Maar omdat onze weg een ‘weg van leven’ is, maken we ons klaar om ze ook met ons leven te vieren.

Wat willen we als uitgangspunt nemen voor de Goede Week en gedurende deze gezegende dagen? Ik denk dat we, wanneer we Pasen vieren, wanneer we met andere woorden de Verrezene in onszelf laten leven, de beste manier hebben om al deze aspecten te beleven.

Om de Verrezene in onszelf te laten stralen, moeten we de verlaten Jezus beleven en altijd zoals we zeggen ‘door de wonde heengaan’ en de liefde laten regeren in ons.

De liefde brengt ons ertoe het nieuwe gebod te beleven en tot de eucharistie te naderen die deze goddelijke liefde in ons hart voedsel geeft en ons doet zijn waarmee we ons voeden, de Verrezene.

En de liefde brengt ons ook tot de eenheid met God en met onze broeders. Door de liefde kunnen we in zekere zin een andere Maria zijn.

Ja, we kunnen de verschillende aspecten van het leven van Jezus waaraan de Goede Week ons herinnert, niet beter beleven dan door onszelf voor te nemen ieder ogenblik de Verrezene in ons te laten leven.

Chiara Lubich, Collegamento van 24 maart 1994