Focolarestadjes in de wereld

 
Een van de 30 'focolarestadjes' in de wereld: Loppiano in de Toscaanse heuvels.

Focolarestadjes zijn steden als alle andere. Maar de geest die er heerst, moet anders zijn: de geest van het evangelie, die aanzet tot solidariteit, verbondenheid en openheid naar mensen van alle culturen en godsdiensten. Deze stadjes moeten laten zien hoe de wereld zou zijn als een mentaliteit van ‘geven’ algemeen verbreid zou zijn, als materiële en geestelijke goederen gedeeld zouden worden.
Chiara Lubich

loppiano villa elettoEen spiritualiteit die wederzijdsheid en eenheid centraal heeft staan en een sterke maatschappelijke uitstraling kent, moest vroeg of laat wel tot de realisering komen van eigen nederzettingen als pilots. Begin jaren zestig ontstond de mogelijkheid van een eigen ‘focolarestadje’ in de buurt van Florence. Inmiddels is Loppiano uitgegroeid tot een gemeenschap van zo’n 900 personen. Elders in de wereld zijn er andere ‘stadjes’ in opbouw. In Nederland is sinds 2002 Mariapoli Mariënkroon gevestigd.