Betrokkenheid

 
Openheid, belangeloosheid, belangstelling. Zo ontstaat gemeenschap, waar ieder zijn inbreng heeft.