Focolarecentrum Mariënkroon

 
In Nieuwkuijk heeft Focolare Nederland een conferentiecentrum en bewonersgemeenschap.

 

Samenleving in het klein  Het landelijk ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging is Mariapoli Mariënkroon, een kleine samenleving van mensen van allerlei achtergronden en leeftijden, gevestigd in Nieuwkuijk niet ver van Den Bosch.

Doel  Mariënkroon wil een plek zijn waar men een samenleving van betrokkenheid op elkaar kan ervaren: een open gemeenschap die de kracht van het evangelie zichtbaar maakt doordat mensen in eenheid samenleven.

Ontmoetingscentrum

Bewoners  De gemeenschap van vaste bewoners bestaat uit ongeveer 50 personen, van wie ongeveer de helft op het terrein is gehuisvest. De anderen wonen in de directe omgeving. Veel van de bewoners zetten zich in voor de ontvangst van gasten en het onderhoud van gebouwen en terrein. De dragende gemeenschap komt regelmatig bij elkaar voor uitwisseling, veelal met een gezamenlijke maaltijd.

Vrijwilligers  Meer dan honderd vrijwilligers uit het hele land houden de activiteiten van Mariënkroon gaande en het beheer ervan in stand. Zo is er een keukenteam, een groep van gastvrouwen, een schoonmaakploeg. een technisch team en een tuinploeg van mensen uit het hele land die hun diensten aanbieden.

Bestuur  Voor het bestuur van Mariapoli Mariënkroon heeft de Focolarebeweging in Nederland een rechtspersoon in het leven geroepen, de Stichting Mariapoli Mariënkroon, erkend als algemeen nut beogende instelling (anbi).

Restauratie  Voor de restauratie van abdij Mariënkroon wordt momenteel het nodige geld bijeengebracht om het unieke culturele erfgoed van Mariënkroon te behouden.