Dank uit Nepal

 

Uit Nepal komt een lange dankbrief van Jo Logghe-Sherpa van de plaatselijke Focolarebeweging voor alle steun die ontvangen is vanuit de Focolarebeweging in Nederland, België en elders.

Jo Logghe, een Vlaamse getrouwd met een Nepalees en al vele jaren en woonachtig in Nepal, schrijft o.a.: “Hierbij wil ik persoonlijk en in naam van alle Nepalezen jullie hartelijk bedanken voor jullie medeleven, gebed en financiële steun in de wederopbouw van Nepal. De eerste weken na de aardbeving hebben we ons gericht op het uitdelen van voedsel en zeildoeken en tenten in de dorpen waarvan grotendeels de huizen verwoest zijn. Wij hebben tot nu toe in de dorpen van Lakhure Bhanjyang en Gundu aan meer dan 250 gezinnen voedsel pakketten uitgedeeld.”

Hoofdproject
Jo Logghe schrijft dat de aandacht momenteel uitgaat naar het project Resilient Homes (letterlijk ‘veerkrachtige huizen’), geleid door haar zoon Dawa Steven Sherpa, in samenwerking met Himalayan Climate Initiatives (HCI). Zie: www.himalayanclimate.org/Resilienthomes

Logghe: “We zijn begonnen met het bouwen van aardbevingsbestendige huizen (stalen geraamte), gebruikmakend van lokaal beschikbare materialen. Elk huis heeft een kostprijs van € 820 zonder toilet en € 1090 met toilet. De aankoop van het materiaal wordt gesponsord door jullie bijdragen. Volgens de planning kunnen we met jullie bijdragen nu reeds 60 huizen bouwen in Sindhupalchowk, Kavrepalanchok, Rasuwa en Lalitpur District.”

Zie verder fotoverslag: Presentatie NEPAL

Via eigen kanalen van de Focolarebeweging wordt er geld naar Nepal gestuurd. Ter plaatse zijn er mensen van Focolare actief om concrete hulp te verlenen. Wilt u doneren? Dat kan op: Focolarebeweging NL23 INGB 0697 2655 79 te Vlijmen, met vermelding ‘gift Nepal’.