Samen voor Europa

 

Ruim 1700 mensen uit heel Europa zijn naar Circus Krone aan de Marsstrasse in München gekomen om een teken van hoop te zetten. “Europa moet leren te delen”, verklaart Gerhard Pross. “Wij staan als christelijke gemeenschappen en bewegingen in een proces van verzoening. We zijn op weg zijn naar gemeenschap waarin diversiteit als rijkdom wordt gezien.”

Reinhard Kardinaal Marx, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, en Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, raadsvoorzitter van de Evangelische Kirche in Deutschland, geven in spontane bewoordingen een voorbeeld van hun vriendschap. De oecumene van het hart belooft veel voor de toekomst van de Kerken. Daarvan zijn beiden overtuigd. Eenheid kan alleen door verzoening tot stand komen, en de kracht daartoe ontstaat in de ontmoeting. “De ander maakt ons sterk en helpt ons op de weg naar verzoening.”

Evenals de Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomeus stuurde paus Franciscus op 2 juni een videoboodschap aan de deelnemers van de vierde editie van “Samen voor Europa”. Deze grote internationale, oecumenische ontmoeting in München van 30 juni tot 1 juli werd vanochtend afgesloten met een grote demonstratie op de Karlsplatz.

“Elke eenheid is gebaseerd op de rijkdom van diversiteit, zoals een familie in eenheid groeit in de mate dat haar leden volledig en onbevreesd zichzelf kunnen zijn. Wil Europa een familie van volkeren worden, dan moet het weer de menselijke persoon centraal stellen, een open en gastvrij continent zijn, en blijven zoeken naar manieren om samen te werken, niet alleen economisch maar ook sociaal en cultureel,” aldus de paus. Klik hier voor zijn volledige boodschap in het Engels.

“Samen voor Europa” is een initiatief van meer dan 300 samenwerkende christelijke gemeenschappen en bewegingen van verschillende denominaties. Met behoud van hun onafhankelijkheid vormen zij een netwerk om gezamenlijke doelen na te streven, zoals verzoening en vrede, de bescherming van het leven en de schepping, een rechtvaardige economie, solidariteit met de armen en gemarginaliseerden, het gezin, het welzijn van steden, en broederschap.

samen voor europa 2016Het Münchense initiatief wil inspelen op een behoefte aan een “cultuur van wederkerigheid”, die individuen en volkeren aanmoedigt elkaar te leren kennen en verschillen met wederzijds respect te verzoenen. Plenaire sessies, rondetafelgesprekken en forums wisselden elkaar af. De dagen werden afgesloten met een openluchtevenement in het centrum van München op zaterdag 2 juli; zie www.together4europe.org.

Samen voor Europa hield eerder al twee grote Europese evenementen: in Stuttgart in 2004 en 2007, en een andere in 2012 waarbij 152 Europese steden, met Brussel als een centraal punt met elkaar verbonden waren.

Facebook: https://www.facebook.com/miteinanderfuereuropa of via Twitter: https://twitter.com/together4europe.