De partituur van de oecumene is in de hemel geschreven

 

De eenheid van de christenen is niet een zaak die we kunnen ‘fabriceren’: de partituur is in de hemel geschreven. Aldus Hubertus Blaumeiser, de woorden van Chiara Lubich parafraserend. Blaumeiser sprak zaterdag 18 maart 2017 in een overvolle tent op het terrein van de Focolarebeweging in Nieuwkuijk over drie impulsen voor de oecumene vandaag:

1) eenheid is geen mensenwerk maar een gave Gods,

2) wij zijn geroepen tot een exodus, de uittocht uit onszelf om vanuit de ander te denken en voor de ander te leven;

3) de oecumene is een weg met Jezus: door sterven en dood naar de verrijzenis. “Eenheid ontstaat daar waar wij ons samen met Jezus in de wonde van de scheiding begeven, dat wil zeggen dat we ons niet laten ontmoedigen door de teleurstellingen en misschien zelfs de kwetsuren, maar volharden en elkaar accepteren, ook wanneer dat pijn doet”, aldus Blaumeiser. 

In Mariënkroon verzamelden zich meer dan 350 mensen om de dag ‘Gaandeweg één’, georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Focolarebeweging, mee te maken. Het werd “een oecumenisch feest van ontmoeting”, zoals een van de deelnemers deze dag van impulsen, lezingen, zang en muziek noemde.

Op de toespraak van Blaumeiser volgden de reacties van bisschop Van den Hende (voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie) , scriba De Reuver (PKN) en Peter Sleebos (VPE). Zij vonden elkaar in de conclusie om nog meer en duidelijker te kijken naar wat de Geest al tot stand brengt, meer dan naar de grenzen en scheidingen die zijn ontstaan.

Lees hier de integrale tekst van Blaumeiser, Gaandeweg één, in Nederlandse vertaling en de inleidende woorden van dagvoorzitter Annemarie Hinten waarin zij de vijf oecumenische verplichtingen (imperatieven), die door een internationale en interconfessionele commissie werden opgesteld, kort beschrijft. Hubertus Blaumeiser is een Duitse priester en theoloog, gepromoveerd op de theologie van het kruis van Martin Luther. Hij is lid van het internationale studiecentrum van de Focolarebeweging in Rome.

Lees hier de reacties van de andere referenten.

Gaandeweg één: Coreferaat van Mgr Hans van den Hende

Gaandeweg één: Coreferaat van Ds. René de Reuver

Gaandeweg één: Coreferaat van Peter Sleebos