Gedenkdag Chiara Lubich (1920-2008)

 

Gekend maakt bemind. In dialoog met het Jodendom

Op zondag 17 maart vindt in Mariënkroon (Nieuwkuijk) een themamiddag plaats ter herinnering aan het leven en het werk van Chiara Lubich, stichtster van de Focolarebeweging. De middag staat in het teken van de dialoog met het Jodendom. “Een christen kan geen antisemiet zijn, wij delen dezelfde wortels”, zei paus Franciscus in een toespraak gehouden in 2018.

Chiara Lubich zelf heeft in de loop van haar leven betekenisvolle contacten met Joden mogen hebben. Van een belangrijke ontmoeting van haar met de Joodse gemeenschap B’nai B’rith in Argentinië, zullen beelden worden getoond. Verschillende onderwerpen komen aan bod: ‘Joods leven’ door mevrouw Anne-Maria van Hilst (onder andere verbonden aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam); ‘Het lijden van het Joodse volk’ door Marcel Broesterhuizen; ‘De relatie van de Kerken met het Jodendom voor en na het Tweede Vaticaans Concilie’ door Leon Evers. De middag wordt opgeluisterd door Kaliana Rachel Asare (gitaar en zang) en Thomas Ruffmann (viool).

Zondag 17 maart, Mariënkroon, Abdijlaan 8 Nieuwkuijk
Inloop vanaf 13:30 uur. Programma van 14.00-17.00 uur.
Voor de onkosten van de dag wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. Over te maken op: NL83RABO0304557900 t.n.v. Stichting Werk van Maria, o.v.v. Gedenkdag 2019.
Graag tevoren aanmelden via evenementen@focolare.nl