Bezinningsdagen voor priesters en diakens

 

De mensgeworden liefde in ons midden

Jezus’ aanwezigheid brengen overal waar we zijn. Dat is het Kerk-zijn van de 21ste eeuw. Dat is Kerk-zijn binnen en buiten haar muren. Uitgaande van Jezus’ belofte, “Waar twee of drie in Mijn Naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mt. 18,20), bezinnen we ons op deze ervaring die vanaf het eerste begin van de Focolarebeweging kenmerkend is voor haar spiritualiteit van gemeenschap.
Met Hem in ons midden zijn eenheid en diversiteit geen onverzoenbare uitersten, maar komen wederzijds tot bloei. “Diversiteit bedreigt de eenheid van de Kerk niet. De heilige Geest verwekt juist een veelvoudige rijkdom aan gaven en bouwt tegelijkertijd eenheid op die nooit eenvormigheid is, maar veelvuldige harmonie.” (Evangelii gaudium 117)

Wat biedt de bezinning?
 Inleidingen, overwegingen en groepsgesprekken
 Eucharistie, getijdengebed en aanbidding
 Stilte en persoonlijk gebed in de abdijkapel en in de natuur
 Persoonlijke gesprekken
 Ontspanningsmomenten

van zondag 23 februari 17.00 uur tot dinsdag 25 februari 16.00 uur.
Congrescentrum Abdijhof Mariënkroon, Abdijlaan 8 5253 VP NIEUWKUIJK
Kosten: € 125,-

Inschrijving vóór 8 februari 2020 via: priestersfocolare@gmail.com

Meer info: Uitnodiging bezinningsdagen februari 2020