Vijftigste verjaardag van Religies voor de Vrede

 

Dit jaar viert Religies voor de Vrede haar 50e verjaardag. We namen contact op met Azza Karram in New York en vroegen haar naar haar visie en welke vooruitgang er is geboekt.

Azza Karram werd in augustus 2019 tot secretaris-generaal van Religies voor de Vrede gekozen. Geboren in Egypte, Nederlands staatsburger, hoogleraar godsdienstwetenschappen en diplomatie, voormalig VN-ambtenaar… waarlijk een wereldburger. Sinds kort leidt ze een beweging die bestaat uit meer dan 900 religieuze leiders uit 90 verschillende landen. Samen zetten deze zich in om van de godsdiensten haarden van vrede en ontmoeting te maken en samen op reis te gaan als één gemeenschap.

Religions for Peace hield haar eerste bijeenkomst in augustus 1970, onder leiding van de grote Japanse visionair Nikkio Niwano, stichter van de Rissho’kosei kai. In de jaren negentig betrok hij ook Chiara Lubich bij deze wereldvergadering. Hij vond in haar een unieke spirituele en pragmatische samenklank. Dit jaar viert Religies voor de Vrede haar 50e verjaardag. We namen contact op met Azza Karram in New York om haar te vragen welke vooruitgang er is geboekt en om haar visie op de toekomst te delen.

Mevrouw Karram, het is 50 jaar geleden dat Religions for Peace werd opgericht, wat ziet u als de missie van de beweging en welke boodschap geeft de beweging vandaag de dag?

Na 50 jaar leven hebben we gezien hoe noodzakelijk het is dat religies samenwerken, ongeacht de institutionele, geografische of doctrinaire verschillen. Dit is de boodschap die we geven, zelfs als we het nog niet perfect hebben gerealiseerd, omdat we weten dat er een proces van voortdurend leren is. De coronacrisis heeft verder benadrukt dat het noodzakelijk is om samen te werken. We worden allemaal uitgedaagd om anders te denken – de Verenigde Naties, de regeringen en ook wij als religies.

Voor welke uitdagingen staan de Religies voor de Vrede?

Er is meer politieke erkenning van de rol die multireligieuze samenwerkingsverbanden spelen. Ze bieden ruimte voor dienstverlening, ontmoeting, groei. Maar helaas zie ik dat religies vaak in de marge liggen en vaak de laatste zijn die in de plannen van de regeringen worden meegenomen.

Religies voor de Vrede werkt al heel lang samen met de Focolarebeweging. Hoe ziet u dit werk verdergaan?
Het is een langdurige samenwerking die begon in 1982 en waarbij Chiara Lubich in 1994 werd verkozen tot een van de erevoorzitters van Religions for Peace en nu is Maria Voce sinds 2013 een van onze medevoorzitters. Toen ik mijn ambtstermijn begon, beloofde ik mezelf dat ik al diegenen zou eren die mij zijn voorgegaan. Ik moet echt een plek vinden, ook op onze website, om over deze vriendschap te praten. Het is altijd een vitale, levende samenwerking geweest, en nu nog. Het feit dat iemand van het Focolare verantwoordelijk is voor de communicatie bij Religions for Peace is een vrucht van deze erfenis, en door de jaren heen hebben leden van Focolare , net als van de Risho kosei-kai, onze beweging op de meest uiteenlopende manieren gediend.

Hoe ziet u de toekomst voor Religies voor de Vrede?
Net zoals de Verenigde Naties het multilateralisme van de regeringen is, zie ik onze beweging als het multilateralisme van de religies. Wij zetten ons immers als mensen op micro- en macroniveau in voor het behoud van de door de Schepper gewilde diversiteit. Als we samenwerken zullen we allemaal tot bloei komen. Ook de paus roept, eerst met Laudato Si’ en nu met zijn nieuwe encycliek, die het resultaat was van een document dat hij samen met de hoogste soennitische leider heeft geschreven, ons allemaal op om de aarde te beschermen, maar bovenal om de menselijke broederschap te beschermen. Wij steunen deze encycliek en deze oproep tot broederschap die niemand uitsluit, ook niet degenen zonder geloof, en wij zetten ons ervoor in om er werkelijk het erfgoed van alle religies van te maken.

Maddalena Maltese