Algemene Assemblee van Focolarebeweging van start

 

De Algemene Assemblee van de Focolarebeweging gaat van start. Van 24 januari tot 7 februari zal deze wereldwijde vergadering online plaatsvinden. Er worden verkiezingen gehouden voor de functies van vrouwelijke presidente, de mannelijke co-president en voor de raadsleden. Vervolgens zullen de richtlijnen en actielijnen voor de komende zes jaar worden uitgestippeld.

Zondag 24 januari 2021 is de Algemene Assemblee van de Focolarebeweging begonnen. Het is de derde wereldvergadering sinds het overlijden van de stichteres Chiara Lubich.

De Assemblee zou eigenlijk begin september 2020 plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de pandemie. Het Vaticaan heeft zijn goedkeuring gegeven voor het uitstel en om de gehele assemblee digitaal te laten verlopen.

Traject van deelname
Er zijn 362 deelnemers van over de hele wereld. Zij vertegenwoordigen de verschillende culturen, generaties, roepingen, confessies en religies, die aanwezig zijn binnen de Focolarebeweging. Elke deelnemer aan de Assemblee kan voorstellen om andere onderwerpen te behandelen. De Assemblee werd voorafgegaan door een traject van participatie waaraan de Focolare-gemeenschappen over de hele wereld hebben deelgenomen.

Verkiezingen van de presidente, co-presidente en raadsleden
De digitale verkiezing van de Presidente zal op 31 januari plaatsvinden, die van de Co-president op 1 februari en op 4 februari is de beurt aan de raadsleden die de Presidente bijstaan in de verschillende bestuurlijke functies van de beweging.

Waar zal over gesproken worden?
De meer dan 3.000 voorstellen die van over de hele wereld zijn binnengekomen zijn onderverdeeld in vier thematische lijnen: actualisering van het charisma, cultuur van eenheid; milieu en pandemie, de samenwerken met de nieuwe generaties. Tevens zal de problematiek van misbruik aan de orde komen.