Margaret Karram nieuwe Presidente Focolarebeweging

 

De nieuwe Presidente van de Focolarebeweging voor de komende zes jaar is de Palestijnse Margaret Karram, geboren in Haifa in 1962.

De verkiezing, waarvoor ten minste tweederde meerderheid nodig was, vond plaats op zondag 31 januari. Karram volgt hiermee Maria Voce op, die de beweging twee termijnen van zes jaar heeft geleid na het overlijden van Chiara Lubich, stichteres van de beweging.

De nieuwe Presidente – die volgens de Statuten van de Focolarebeweging altijd een vrouw moet zijn – zal de beweging de komende zes jaar leiden, samen met een co-president. Als co-president werd op 2 februari de Spaanse focolarino en priester Jesús Morán (62) herkozen. Het is zijn tweede termijn. Hun verkiezing werd vrijwel onmiddellijk door het Vaticaan bevestigd. In de loop van deze week worden vervolgens de nieuwe raadsleden gekozen die deel uitmaken van het centrale bestuur van de beweging.

Wegens de pandemie wordt de Algemene Assemblee van de Focolarebeweging volledig online gehouden. De Vergadering begon op 24 januari en zal eindigen op 7 februari 2021. Het is de derde Algemene Assemblee sinds het overlijden van oprichtster Chiara Lubich.

Er zijn 359 deelnemers uit de hele wereld, die de vele culturen, generaties, roepingen, kerkelijke gezindten en geloofsovertuigingen vertegenwoordigen die in de Focolarebeweging aanwezig zijn.

Korte biografie
Margaret Karram is geboren in Haifa op 3 maart 1962. Ze is Arabisch, christelijk-katholiek. De christelijke waarden en beginselen, die zij van kindsbeen af heeft meegekregen, hebben bij haar vorming een sterke openheid voor anderen ingeprent, los van elke godsdienst en cultuur. Zij bezocht de katholieke school van de Zusters Karmelietessen in Haifa, waar zij naast Arabisch en Hebreeuws ook Engels en Italiaans leerde.
De moeilijke situatie van haar land deed in haar sinds haar tienerjaren een sterk verlangen ontstaan om in actie te komen en de maatschappij en de wereld te veranderen. Op veertienjarige leeftijd kwam zij in aanraking met de spiritualiteit van de Focolarebeweging. Daarin werd zij uitgedaagd de woorden van het Evangelie concreet van moment tot moment te beleven. Zo begon haar inzet voor de dialoog tussen christenen, joden, moslims, Israëli’s en Palestijnen, die haar voor een periode naar de Verenigde Staten voerde, waar zij afstudeerde in judaïstiek aan de Hebreeuwse Universiteit van Los Angeles.
Bij haar terugkeer werd zij medeverantwoordelijk voor de Focolare-gemeenschap in het Heilig Land. Zij werkte 14 jaar op het Consulaat-Generaal van Italië in Jeruzalem. Zij werkt ook mee aan verschillende commissies en organisaties ter bevordering van de dialoog tussen de drie monotheïstische godsdiensten.
In 2013 ontving zij de Mount Zion Award, een prijs voor verzoening, die haar samen met de joodse geleerde en onderzoeker Yisca Harani werd toegekend voor de inzet voor de dialoog tussen verschillende culturen en religies.
In 2014 werd zij door de Algemene Vergadering van het Focolare verkozen tot raadslid van het wereldbestuurscentrum.
Karram werd op 31 januari 2021 door de Algemene Assemblee van de Focolarebeweging verkozen tot presidente van de wereldwijde beweging. Zij is de derde presidente, na stichteres Chiara Lubich (1920-2008) en Maria Voce, die vanaf 2008 voor twee termijnen van zes jaar was verkozen.