Karram: “Dialoog is de enige oplossing”

 

“Ik ben Arabier, katholiek, heb de Israëlische nationaliteit en ben van Palestijnse afkomst. Dit zijn enkele, op het eerste gezicht tegenstrijdige, kenmerken van mijn identiteit”. Zo stelt Margaret Karram, geboren in Haifa, zich voor. Dialoog is voor haar de onmisbare basishouding voor heel het leven. “Als het samenleven in dit gebied niet via dialoog gaat, kan het alleen maar een land van conflicten zijn. Alleen vriendschap en genegenheid brengen duurzame menselijke relaties tot stand. Het is zinloos om in politieke debatten over vrede te praten als die niet eerst tot stand komt door direct contact tussen mensen.”

Met haar leven vertelt Margaret Karram, de nieuwe presidente va de internationale Focolarebeweging, het verhaal van een “klein land dat groot is als het gaat om multireligieuze, multiculturele en multiconfessionele aspecten”. In feite bestaat de bevolking van Israël (9 miljoen inwoners) voor 80 procent uit Joden en 20 procent uit Arabieren. In de Palestijnse gebieden wonen ongeveer 5 miljoen mensen, voornamelijk moslim-Arabieren. Beide gebieden kennen ook een verscheidenheid van christenen – katholiek, orthodox, Armeens, Syrisch-orthodox, koptisch, luthers –, al maken deze maar 2 procent van de bevolking uit.

Karram leerde van jongs af aan dat “contact met mensen van andere origine, geloof en traditie een voorwaarde voor het leven is”. Als kind vroeg zij zich af waarom er voortdurend conflicten waren en schendingen van de mensenrechten. Als tiener nam zij zich voor het lot van de wereld te veranderen. In diezelfde jaren leerde zij het ideaal van eenheid kennen. Het Evangelie en de onvoorwaardelijke liefde werden twee fundamentele punten in haar leven. “Van hieruit begon mijn inzet voor de dialoog tussen christenen, joden, moslims, Israëli’s en Palestijnen. Deze leidde mij naar de Verenigde Staten, waar ik een studie ‘jodendom’ heb gedaan aan de Hebreeuwse Universiteit van Los Angeles.”

Margaret ontving in 2013 de Mount Zion Prize voor haar inzet voor de interreligieuze dialoog. Zij ziet dialoog als de enige oplossing is voor vrede in het Midden-Oosten. “De ‘Gulden Regel’, die in de heilige boeken van vele godsdiensten en in tal van culturen voorkomt, nodigt ons uit om voor anderen te doen wat wij zelf zouden willen dat voor ons werd gedaan. Dit is de richting die we moeten gaan op onze lange reis. Hier ligt de sleutel om niet te blokkeren bij alle conflicten en onrechtvaardigheden die er om ons heen gebeuren. Dit is de weg om op te komen voor de rechtvaardigheid en altijd opnieuw de samenwerking te blijven zoeken.”