Verenigde Wereld Week 1 – 9 mei 2021

 

Ieder jaar wordt tijdens de eerste week van mei de ‘Verenigde Wereld Week’ georganiseerd door de jongeren van de Focolarebeweging. De Verenigde Wereld Week, die in 1995 is ontstaan, betrekt elk jaar honderdduizenden mensen bij verschillende activiteiten en initiatieven. Deze hebben als doel om te laten zien dat het mogelijk is voor mensen van verschillende religies en culturen om in vrede samen te leven, met volledige eerbiediging van de waardigheid van alle mensen en de identiteit van elk volk en elke gemeenschap.

Op lokaal niveau worden voorstellen gedaan om het gevoel van broederschap te vergroten in steden, buurten, op scholen, bij sportactiviteiten en op de werkplek, waarbij lokale en nationale overheden, instellingen, verenigingen, enz. worden betrokken. Op internationaal niveau zijn deze initiatieven vaak gericht op hulp en ondersteuning in noodsituaties: bijvoorbeeld door hulp aan slachtoffers van aardbevingen, overstromingen, hongersnood, oorlogen of epidemieën.

Dit jaar staat de Verenigde Wereld Week in het teken van #daretocare (‘durf zorg te dragen’). #daretocare is de slogan en de hashtag van een campagne om engagement, commitment, actieve betrokkenheid en waardering te bevorderen. Waar gaat het om? Om de meest kwetsbaren, de planeet, onze instellingen, onze steden, onze buurten, de problemen van de maatschappij om ons heen. Door samen in actie te komen wil de Verenigde Wereld Week bijdragen aan de bevordering van broederschap, eenheid en vrede in de hele wereld.

Kijk voor meer informatie en online deelname op de website United World Project. De meeste online events zijn te volgen in het Engels.