Medestichter worden van Europa

 

Een unieke Europese conferentie voor al zijn burgers

Hoe breng je 446 miljoen mensen bij elkaar om hun ideeën over de toekomst van Europa uit te wisselen? De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een digitaal platform gecreëerd om de inwoners van Europa met elkaar in gesprek te brengen en nieuwe antwoorden te formuleren voor de toekomst van Europa. Die ligt niet in handen van alleen de politici. Het is een zaak en verantwoordelijkheid van iedere Europeaan. Iedere Europese burger van vandaag kan meedenken over de toekomst van ons continent.

Op www.futureu.europa.eu is de dialoog van de Europese burgers van start gegaan. Daar heeft iedere burger de mogelijkheid zijn ideeën, wensen en voorstellen voor de toekomst van Europa in zijn eigen taal in te brengen. De digitale conferentie loopt tot het voorjaar van 2022.

Je kunt je oordeel geven over allerlei thema’s. Die zijn onderverdeeld in tien categorieën:

– Klimaatverandering en milieu

– Gezondheid

– Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid

– De EU in de wereld

– Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid

– Digitale transformatie

– Democratie in Europa

– Migratie

– Onderwijs, cultuur, jeugd en sport

– Andere ideeën

Een kans om medeoprichter van Europa te zijn. Ook het internationale netwerk “Samen voor Europa” doet mee en nodigt iedereen uit om mee te doen als privépersoon of als groep in een stad. Iedereen kan met ideeën, wensen en concrete voorstellen voor de toekomst van Europa een bijdrage geven.

Beatriz Lauenroth

Surf naar: www.futureu.europa.eu