Margaret Karram: Gebed voor Oekraïne

 
Het "gebed voor universele vrede" dat de Presidente van Focolare vandaag heeft uitgesproken bij het graf van de heilige Franciscus in Assisi, sluit aan bij de woorden van paus Franciscus.

PERSBERICHT – 18 maart 2022

 

Margaret Karram: “Moge het oorlogsvuur ophouden en moge de dialoog zegevieren “bij het zoeken naar wegen van vrede”.

Het “gebed voor universele vrede” dat de Presidente van Focolare vandaag heeft uitgesproken bij het graf van de heilige Franciscus in Assisi, sluit aan bij de woorden van paus Franciscus.

“Wij vragen u met het geloof dat bergen verzet, dat ‘het vuur’ van de oorlog mag ophouden en dat de dialoog ‘op zoek naar wegen van vrede’ tussen Rusland en Oekraïne mag zegevieren. Wij vragen om de genade een einde te maken aan elk lopend conflict, vooral aan de meest vergeten conflicten”.

Deze hartgrondige aanroeping vormt de kern van het “gebed voor universele vrede”, dat vanochtend in Assisi werd uitgesproken door Margaret Karram, Presidente van de Focolarebeweging, in de crypte van de Sint-Franciscus kerk. In de basiliek werd zij vergezeld door de Algemene Raad van de Beweging, die in de “stad van de vrede” bijeen was voor een paar dagen retraite.

“Wij zijn hier als vertegenwoordigers van alle leden van de Beweging: christenen van verschillende Kerken, gelovigen van verschillende godsdiensten, mensen die zichzelf zien als broers en zusters in de ene mensenfamilie. Wij maken ons de schreeuw en de wanhoop eigen van de volkeren die momenteel gebukt gaan onder geweld, conflicten en oorlogen,” vervolgde Margaret Karram.

“Geef ons de genade elkaar te verwelkomen, elkaar te vergeven, te leven als één mensenfamilie. Geef ons de genade om het vaderland van anderen lief te hebben als ons eigen vaderland! God van barmhartigheid, van eensgezindheid, maak ons tot werktuigen van Uw vrede”.

Een week voordat paus Franciscus Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria wijdt (op 25 maart as.), maakt deze smeekbede deel uit van het koraal gebed dat opstijgt voor de vrede in de wereld en het grote netwerk van solidariteit begeleidt waarbij ook de leden van de Beweging zich aansluiten. De Focolaregemeenschappen zijn aanwezig in meer dan 180 landen, waaronder veel plaatsen waar nog steeds conflicten en oorlogen woeden.

Stefania Tanesini (Communicatie Bureau Focolare Internationaal)