Altijd Pasen

 

Midden in de Goede Week willen we ons de bijgevoegde gedachte van Chiara Lubich eigen maken. De tekst is genomen uit een Conferentiegesprek van Witte Donderdag in 1982.

 

In de paastijd is ons hart vol van de grote thema’s van de Goede Week: het nieuwe gebod; de voetwassing; de instelling van het priesterschap op Witte Donderdag, de dag waarop we zowel het koninklijk als het ambtelijk priesterschap vieren; de instelling van de eucharistie; het testament van Jezus; het lijden van Jezus en zijn verlatenheid op Goede Vrijdag; zijn verrijzenis op paasmorgen, dat we als ons eigen feest beschouwen.

… Is een christen niet geroepen om al deze gebeurtenissen elke dag van zijn leven te beleven, elk moment zelfs? …

Laten we beginnen met in ons hart één grote liefde te hebben: Jezus in zijn verlatenheid aan het kruis. Laten we Hem vooral liefhebben in ons lijden en dat altijd, meteen en met vreugde omhelzen, overtuigd dat alles liefde is. Laten we Hem liefhebben door telkens volkomen op te gaan in de wil van God, onze eigen wil opzijzettend als iets dat niet de moeite waard is.

Laten we Hem liefhebben door één te zijn met de naaste die we ontmoeten en ons helemaal met hem vereenzelvigen, behalve in de zonde. Dat vraagt de ‘dood’ van onszelf.  Op die manier zal er niets verloren gaan van al hetgeen de Goede Week ons in herinnering brengt.

De voetwassing zal onze levensstijl worden, de wederzijdse liefde een gevolg zijn van ons handelen. Het testament van Jezus zal werkelijkheid worden. … In ieder van ons zal de uitwerking van de eucharistie, dat wil zeggen onze omvorming in Christus, blijvend zijn, op voorwaarde dat we zijn wil doen, waarin alle eigenschappen en alle wensen van Jezus zijn opgenomen. Ook onze gezamenlijke omvorming tot kerkelijke gemeenschap zal blijvend zijn door de levende wederzijdse liefde, die daarvan de voorwaarde is. Jezus zal door ons worden bemind en beleefd in zijn verlatenheid, omdat we niets anders willen dan Hem alleen. De Verrezene zal onder ons heersen en ons leven veranderen in een eeuwig Pasen. Velen zullen zich tot God aangetrokken voelen, overtuigd dat Christus is verrezen, omdat ze Hem hebben ontdekt in ons midden.

Chiara Lubich