Juli 2021

Vertrouwen houden in de liefde

Ieder van ons volgt elke dag met min of meer inzet een vastgesteld programma. We doen ons werk, hebben een afspraak, we schrijven een brief, we eten, rusten en ontspannen. Wanneer we trouw zijn aan onze inzet om alles met liefde te doen en bezield zijn van goede wil, dan loop alles prima. Maar iedere dag gebeuren er kleine of onverwachte dingen die onze plannen doorkruisen. Ons programma kan er een beetje of helemaal door in de war worden geschopt. Wanneer we werkelijk attent zijn op de stem van de liefde in ons, weten we zo’n omstandigheid, zo’n bericht, zo’n gebeurtenis goed op te vangen. Maar wanneer we dat niet zijn, dan blijven we vastzitten aan ons eigen programma en weten we onze plannen niet op te geven voor waar het eigenlijk op aankomt. Op zulke momenten verdwijnt het licht van onze fundamentele keuze.

Het is daarom goed attent te zijn op alles wat onvoorzien op ons afkomt. Onszelf steeds bewust te zijn van de basiskeuze die we in ons leven hebben gemaakt: koste wat kost liefhebben.

Dat is van des te meer belang bij beproevingen, onverwachte lichamelijke moeilijkheden, gecompliceerde familieverhoudingen, moeizame sociale contacten. Dan kan voor ons een nieuw perspectief worden geopend: we ontdekken dat liefde altijd mogelijk is en dat het belangrijk is om de eerste stap te zetten. Ook al is onze weg hobbelig geweest en vol fouten, ook al hebben we de grootste zwakheden en teleurstellingen gekend, de keuze van concrete liefde heeft fundamentele waarde.

Hoe kunnen we deze IMPULS VOOR DE MAAND in praktijk brengen?
Door steeds ons vertrouwen in de liefde te laten zien. In eenvoudige situaties én in heel ernstige. Ons vertrouwen kan op de proef worden gesteld. De uitdaging is dan ons te blijven afstemmen op onze fundamentele keuze of, zo nodig, daarnaar terug te keren. Beseffend dat we daarin niet alleen staan, maar een gemeenschap om ons heen hebben van mensen die op hun manier dezelfde keuzes moeten maken. En die daarin ook een liefdevolle keuze op de eerste plaats willen stellen. Dat kan ons helpen hindernissen te overwinnen.

Deze zekerheid stelt ons in staat ook zelf redding te brengen, door met liefdevolle aandacht mensen ‘aan te raken’ die op hun beurt in nood, duisternis of wanhoop verkeren.

Zo was dat ook voor een moeder uit Venezuela die de moed vond om te vergeven: “Wanhopig was ik op zoek naar hulp. Hoe kon ik de mensen vergeven die mijn zoon hadden vermoord? Op een bijeenkomst hoorde ik iemand schokkende dingen zeggen: ‘Zalig zijn zij die werken voor de vrede’ en ‘Heb uw vijanden lief’. Een zaadje drong diep in mijn hart. En uiteindelijk won de vergeving. Nu kan ik mezelf beschouwen als iemand die vertrouwen heeft in de liefde. Onlangs nog werd ik opgeroepen voor een confrontatie met de moordenaar van mijn zoon, die gevangen was genomen. Dat was moeilijk, maar er gebeurde iets buitengewoons. In mijn hart was er geen haat of wrok meer, alleen een gevoel van mededogen en de intentie om altijd op de liefde te vertrouwen.”

 

Printversie in PDF


IMPULS VOOR DE MAAND, gebaseerd op teksten van Letizia Magri, is in Uruguay begonnen in het kader van de dialoog tussen mensen van verschillende religieuze en niet-religieuze overtuigingen met als motto “de dialoog opbouwen”. Het doel van deze publicatie is bij te dragen tot en het bevorderen van het ideaal van universele broederschap. DE IMPULS VOOR DE MAAND wordt momenteel in dertien talen vertaald en in meer dan 25 landen verspreid.