April 2021

Je leven op het spel zetten

Te midden van onze dagelijkse eisen van efficiency, competitie en daadkracht hebben we soms behoefte aan een plaats van rust, en vooral aan een ontmoeting met iemand die verder kijkt en ons aanvaardt zoals we zijn.

Wij hebben een ander (of anderen) nodig die ons verwelkomt en rust biedt. Die moeite voor ons wil doen en zichzelf in de waagschaal wil stellen. Die ons niet alleen een spiegel voorhoudt als dat nodig is en ons nabij blijft als we de weg zijn kwijtgeraakt, maar die ons ook helpt bij het herstel van geschonden relaties.

We hebben dan de zekerheid dat we onvoorwaardelijk geliefd, begrepen en vergeven worden.

Wanneer wij, minstens ten dele, deze stille maar krachtige aanwezigheid in ons leven ervaren, kan in ons hart het verlangen opkomen om hetzelfde te doen, om te groeien in ons vermogen tot zorg en gastvrijheid voor anderen. Wij kunnen ons ertoe zetten de mensen in ons gezin, onze collega’s op het werk of onze buren beter te leren kennen, zodat wij ons laten leiden door hun noden.

De liefde heeft een oneindige fantasie. We kunnen die ontvouwen door anderen erbij te betrekken en onszelf toe te staan erbij betrokken te zijn. Binnen onze mogelijkheden kunnen wij bijdragen tot de opbouw van broederlijke en open gemeenschappen.

Chiara Lubich gaf commentaar op een bekende uitspraak van Jezus: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” (Joh. 15:13). Ze legde uit hoe hij zelf dit beleefde tot het uiterste toe en dat het een edelmoedige liefde was, een liefde die daadwerkelijk bereid is het leven te geven.

Dit zou ook de maatstaf kunnen zijn van onze liefde, althans in intentie. Niet zomaar een beetje liefde, geen vernislaagje, maar een liefde zo groot dat zij het leven op het spel zet.

 

PDF-Tekst


IMPULS VOOR DE MAAND, gebaseerd op teksten van Letizia Magri, is in Uruguay begonnen in het kader van de dialoog tussen mensen van verschillende religieuze en niet-religieuze overtuigingen met als motto “de dialoog opbouwen”. Het doel van deze publicatie is bij te dragen tot en het bevorderen van het ideaal van universele broederschap. DE IMPULS VOOR DE MAAND wordt momenteel in dertien talen vertaald en in meer dan 25 landen verspreid.