Stichting Mariapoli Mariënkroon is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting is onder andere afhankelijk van bijdragen en schenkingen van welwillende particulieren en organisaties. Ook u kunt ons helpen

Een eenmalige schenking of een maandelijkse overschrijving aan Stichting Mariapoli Mariënkroon maakt u over naar ons IBAN-nummer NL21Rabo 0136 5422 12.