Oases van eenheid  Op 25 plaatsen in de wereld is er een zogeheten ‘focolarestadje’, een samenleving in het klein waar gezinnen, alleenstaanden, jongeren, religieuzen leven in onderlinge verbondenheid. Doel van deze ‘focolarestadjes’ is een inspiratiecentrum te zijn en een kleine oase van christelijk leven in eenheid.

Voorbeeldstadjes  Stichtster Chiara Lubich sprak in 1982 over het belang van kleine voorbeeldstadjes: “Deze tijd dwingt ons als christenen tot een nieuwe methode, de methode van het feitelijk getuigenis. We moeten eerst het leven laten zien van een gemeenschap, een plaats waar men probeert samen het evangelie in praktijk te brengen. Dat wekt belangstelling en dan volgt de evangelisatie vanzelf.”

Mariënkroon  In Nederland is sinds 2002 in Nieuwkuijk bij ‘s-Hertogenbosch Mariapoli Mariënkroon gevestigd op een prachtig, landelijk gelegen abdijterrein van paters cisterziënzers. Dit ‘focolarestadje’ trekt mensen van alle achtergronden, jong en oud, christenen maar ook gelovigen van andere godsdiensten en mensen zonder geloofsovertuiging.

Afbeelding1