Een wereld van broederschap

 
Verenigde Wereldweek 2014. Jongeren leven voor een groot ideaal.