Paus Franciscus in Loppiano

 

Voor de eerste keer kwam een paus op bezoek in Loppiano, het focolarestadje in de Toscaanse heuvels ten zuiden van Florence. Paus Franciscus werd op 10 mei 2018 opgewacht door Maria Voce en Jesùs Moran, de huidige verantwoordelijken van Focolare wereldwijd. Na een moment van gebed in de kerk kwam een zichtbaar opgeruimde Franciscus naar buiten en begon zijn toespraak met een grapje (“14 bladzijden, jullie zullen je vervelen”).
Franciscus sprak van een spiritualiteit van het ‘wij’ en zei dat dat niet alleen een spiritueel feit is maar een concrete werkelijkheid met formidabele consequenties op sociaal, cultureel, politiek en economisch niveau. “Wij moeten een cultuur opbouwen van eenheid”, zei hij, “niet van eenvormigheid, die het tegenovergestelde is van eenheid”. Hij nodigde de aanwezigen uit om de grote uitdaging aan te gaan en zich in te zetten voor een “cultuur van ontmoeting tussen personen, culturen en volkeren en voor een wereldwijde beschaving van verbondenheid”.
Hij wees op de herinnering, die wortels geeft aan het verleden en de mogelijkheid in zich draagt om vruchtbaar te zijn in het heden, op de eeuwige jeugd van het Evangelie, steeds verenigd met respect en tederheid voor de ander. “En we moeten vragen om de gave van de humor, de menselijke houding die het dichts staat bij de genade van God, en om nabijzijn bij de ander”, wat volgens hem een ‘sleutelwoord’ is.

Loppiano

Over Loppiano, dat dit jaar zijn 50ste verjaardag viert, zei hij o.a.: “In Loppiano voelt iedereen zich thuis. Het is een open en ‘inclusieve’ stad. Ik wilde daar graag op bezoek gaan, omdat het, zoals Chiara Lubich zei, een beeld wil geven van de zending van de Kerk van vandaag, zoals het Tweede Vaticaans Concilie die heeft geschetst.” Hij noemde de grote overeenkomst daarmee van het charisma van Focolare en onderstreepte dat het stadje een klein model wil zijn van een nieuwe stad in de geest van het Evangelie. “Jezelf aan God toevertrouwen zoals de apostelen deden, niet om rustig buiten de wereld te verblijven, maar om naar buiten te gaan, om te ontmoeten, om zorg te dragen. Het charisma van de eenheid is een providentiële stimulans en een krachtig hulpmiddel om de evangelische mystiek van het ‘wij’ te beleven. Het bevrijdt ons van elk egoïsme en kan een nieuw aanzicht geven aan de stad van de mens volgens het liefdeplan van God. Daartoe is Loppiano geroepen, en met vertrouwen en realisme kan het dat steeds meer worden door de dubbele methode van nabijheid en dialoog.”

Uitdaging

“De geschiedenis van Loppiano staat nog maar aan het begin. Het is een klein zaadje dat al rijkelijk vrucht heeft gedragen, maar dat sterke wortels moet ontwikkelen in de voor van de geschiedenis en substantiële vruchten moet dragen.” De grote uitdaging voor Loppiano en voor de hele Focolarebeweging is die van de creatieve trouw, zoals die door Maria Voce en Jesùs Moran al eerder werden onderstreept. “Trouw aan de oorspronkelijke inspiratie en tegelijk openstaan voor de inspiratie van de Heilige Geest en met moed de nieuwe wegen opgaan die Hij aangeeft.” Natuurlijk moet dat goed begrepen worden in een gezamenlijk onderscheiden van wat goed is en wat niet, zodat geen verwarring kan ontstaan door ons ‘gezond verstand’, onze praktische talenten of onze zienswijzen, die altijd beperkt zijn. Daarvoor nodigde de paus uit om samen met hem “met een vertrouwvol geloof en edelmoedige creativiteit te kijken naar de toekomst die vandaag begint”.

Symbolisch geschenk

Nadat hij aan de aanwezigen zijn zegen had gegeven konden een aantal bewoners van Loppiano de paus persoonlijk begroeten. En als antwoord op de woorden van Franciscus overhandigde Jesùs Moran hem een schriftelijk ‘pact’, ondertekend door alle bewoners, met als inzet zo te leven dat Loppiano altijd een plaats van broederschap en wederzijdsheid kan zijn. Onder applaus van de aanwezigen ondertekende ook Franciscus met blijdschap dit ‘Pact van Loppiano’.

Voor de volledige toespraak klik hier.