Mijn vrouw en ik werken als consulenten. We zijn enthousiast over de principes van de Economie van gemeenschap.[1] Het helpt ons om op een andere manier te kijken naar de werknemers, hun salariëring, alternatieven voor dreigend ontslag; naar de leveranciers, met respect voor de relaties op lange termijn; naar de concurrentie, met gezamenlijke cursussen en het aanbieden van onze know how; naar de klanten, met eerlijke adviezen, ondanks mogelijk eigen nadeel. Het vertrouwen dat zo ontstond heeft ons door de crisis van 2008 heen geholpen. Vervolgens hebben we via de NGO ‘Levántate y Anda’ (Sta op en loop) een leraar ontmoet uit Ivoorkust. Hij wil graag de levensomstandigheden van zijn dorp verbeteren met een kraamkliniek. We hebben zijn project bekeken en het benodigde geld ter beschikking gesteld. Hij kon zijn ogen niet geloven. Ik heb hem uitgelegd dat het de winst was van onze onderneming. Vandaag is die kraamkliniek, die de naam ‘Broederschap’ draagt en gebouwd werd door moslims en christenen, het symbool van de gemeenschap daar. Jesùs (Spanje)

[1] Zie: www.focolare.org/nederland/wie-zijn-wij/economie-van-gemeenschap