Geïnspireerd door een ideaal van eenheid zetten mensen van Focolare zich in voor broederschap en concrete noden van de medemens. Er zijn wereldwijd vele lokale sociale projecten en initiatieven, zoals een omvangrijk project van adoptie op afstand. 

Op 25 plaatsen in de wereld zijn er zogeheten ‘focolarestadjes‘, plaatsen van vorming, uitstraling en inspiratie.  Op mondiaal niveau zijn er enkele grote projecten, zoals de economie van gemeenschap en het United World Project.

De ‘Politieke beweging voor eenheid’ is een initiatief van Focolare dat politici van verschillende partijen bijeen brengt. Een concreet beleefde broederschap vormt de basis voor een gezamenlijke politieke inzet.

Belangrijk is de vorming van de jonge generatie in een cultuur van eenheid en broederschap. Een belangrijke rol hierbij speelt het Universitair Instituut Sophia in Loppiano.

Van internationale faam zijn de theater- en music groepen Gen Verde en Gen Rosso. Deze international performing arts groups hebben in de afgelopen decennia ook in Nederland vele optredens gehad.