Binnen de Focolare organisatie is een gedragscode van kracht voor degenen die meewerken aan activiteiten die in het kader van Focolarebeweging worden georganiseerd. In het bijzonder daar waar het activiteiten met kinderen en jongeren betreft wordt met grote zorgvuldigheid gehandeld en zijn er richtlijnen opgesteld om misdragingen te voorkomen. De groepsleid(st)ers voor de tieners en kinderen van 0-17 jaar, hebben allen deze gedragscode ondertekend om aan te geven dat zij deze in acht nemen.

De gedragscode voor groepsleiders is opgesteld ter preventie van onpedagogisch beschadigend handelen met kinderen en jongeren wanneer deze door de ouders/verzorgers onder de verantwoordelijkheid zijn gesteld van groepsleid(st)ers tijdens bijeenkomsten onder auspiciën van de Focolarebeweging Nederland.

Ook zijn drie vertrouwenspersonen aangesteld en een klachtencommissie in het leven geroepen.