CHIARA LUBICH: ROZPALMY NA NOWO MIŁOŚĆ

Prezentujemy jedno z pierwszych połączeń collegamento. Nie było wówczas Internetu, ale był telefon. To było jednoczesne połączenie 90 miast na świecie. W tym fragmencie z 1986 roku Chiara mówi o tym, by na nowo rozpalić miłość.