Powołania w Ruchu Focolari

Od samego początku młodzi i rodziny, osoby starsze i dzieci, robotnicy i wykonawcy wolnych zawodów, politycy i ludzie kultury, zakonnicy i zakonnice różnych zgromadzeń oraz osoby konsekrowane z instytutów świeckich, księża, a obecnie również biskupi, poczuli powołanie  do radykalnego życia duchowością jedności.

Focolarini

Zakonnicy

Wolontariusze

Kapłani

Gen

Biskupi

Ruchy masowe

Ruchy masowe w Ruchu Focolari tworzą dzieci, młodzież, dorośli, którzy żyją duchowością jedności, zanosząc ją do swoich środowisk. Podejmują wspólne działania na rzecz innych. Animują ruchy o szerokim zasięgu, które są narzędziami odnowy społeczeństwa i Kościoła oraz wkładu w realizację „testamentu” Jezusa „aby wszyscy byli jedno”.

Nowe Rodziny

Nowa Ludzkość

Młodzi dla Zjednoczonego Świata

Młodzież dla Jedności

Ruch Parafialny