Ruch Focolari – „Dzieło Maryi” – jest międzynarodowym ruchem katolickim, powstałym w roku 1943 we Włoszech.                             
Został zaaprobowany przez Stolicę Apostolską w roku1964, a w roku 1990 Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła Ruch Focolari i jego  zaktualizowane statuty jako prywatne powszechne stowarzyszenie wiernych, na prawach papieskich.

Chiara-Lubich-con-le-prime-compagne--200x178Chiara Lubich, założycielka i prezydent Ruchu Focolari, urodziła się w Trydencie w roku 1920. W czasie II wojny światowej, mając 23 lata, z kilkoma przyjaciółkami zapoczątkowuje doświadczenie życia Ewangelią.

Duchowość: Wśród wojennych zniszczeń, w czasach przemocy i nienawiści, wybierają Boga, który jest Miłością jako swój jedyny Ideał. W słowach Jezusa, kolejno wcielanych w codzienne życie, a zwłaszcza w przykazaniu miłości wzajemnej (J 15,12) odkrywają zasadę, której spełnianie przemienia życie osobiste i życie wspólnoty. Jedność – to powszechne pragnienie ludzi wszystkich czasów, odczytywana jest przez Ruch jako cel, ku któremu podąża ludzkość w poszukiwaniu swojej tożsamości. W tym świetle Chiara Lubich odczytuje kolejne wydarzenia, wzywając wszystkich, by świadomie włączyli się w budowanie zjednoczonego świata.

W ten sposób, począwszy od roku 1943, powstaje i rozwija się w łonie Kościoła katolickiego Ruch Focolari. Jest on dzisiaj obecny w 200 narodach i liczy  140 tysięcy członków, a uczestniczy w nim ponad 4 miliony osób różnych kultur, wieku, języków, religii i zapatrywań.

Powołania: Ewangelia przeżywana w codzienności dokonuje przemiany życia osobistego i życia wspólnoty oraz staje się zaczynem jedności w społeczeństwie. Rodzą się nowe powołania: „fokolariny” i „fokolarini” – konsekrowani świeccy żyjący we wspólnotach, odpowiednich męskich i żeńskich, „fokolarini małżonkowie”, „wolontariusze”, „księża fokolarini”, „gen” (od włoskiego: generazione nuova -nowe pokolenie), itp.

W latach 1966 – 1984, z inspiracji Chiary Lubich wyodrębniają się ruchy szerokiego oddziaływania: Ruch Nowa Ludzkość – podejmujący odnowę obszarów polityki, ekonomii, pracy, kultury, służby zdrowia, itp.; Ruch Nowe Rodziny – działający w świecie rodzin; Ruchy: Nowa Młodzież oraz Dzieci dla Jedności – aby odpowiedzieć na potrzeby nowych pokoleń; Ruchy: Kapłański, Zakonników, Zakonnic oraz Nowe Parafie – podejmują nurt odnowy w Kościele.

Słowo Życia: Co miesiąca wybierane jest jedno zdanie z Pisma św., tzw. „Słowo Życia”, opatrzone komentarzem Chiary Lubich. Jest ono wskazówką na codzienne życie dla wszystkich żyjących duchowością jedności. Tłumaczone na 90 języków, drukowane w ilości 3 400 000 egzemplarzy i transmitowane przez radio i TV dociera do 26 milionów osób. 25 wydawnictw Ruchu (pierwsze było włoskie Citta’ Nuova) wydaje pozycje ksiązkowe a także czasopismo „Citta’ Nuova”, ukazujące się w 35 językach. Po włosku i w innych językach wydawany jest również przegląd kulturalny „Nuova Umanitá”.

Ekonomia komunii: Ponowne ‚odkrycie’ Ewangelii od samego początku wywoływało konkretne efekty społeczne: radykalizm miłości braterskiej przemieniał się we wspólnotę dóbr duchowych i materialnych, jak w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich.
W roku 1991 w Brazylii, kraju kontrastów społecznych i ekonomicznych, założycielka Ruchu chcąc zaradzić niedostatkowi dotykającemu także wielu jego członków, sformułowała śmiałą propozycję „ekonomii komunii”. Jest to próba wprowadzenia w logikę ekonomii – logiki miłości. Chodzi o tworzenie przedsiębiorstw, które dobrowolnie przeznaczają swoje zyski w częsci na zaspokojenie potrzeb ubogich, w części zaś na formowanie osób do „kultury dawania”.

Miasteczka: Poczynając od r. 1964 zaczynają powstawać „miasteczka” Ruchu – osiedla ewangelicznego świadectwa, będące małymi modelami odnowionego społeczeństwa, którego podstawowym prawem jest miłość wzajemna. Istnieje ich obecnie kilkanaście, na wszystkich kontynentach. Pierwsze z nich – to Loppiano w pobliżu Florencji, gdzie żyje 700 osób o różnych powołaniach, ze wszystkich stron świata, w większości młodzież, która odbywa tu szkołę formacyjną. Loppiano jest także siedzibą dwóch znanych, międzynarodowych zespołów muzycznych: Gen Rosso i Gen Verde.

Dialog: Duchowością jedności żyje także tysiące ewangelików-luteranów, anglikanów, baptystow, metodystów, członków Kościołów reformowanych, prawosławnych, chrześcijan rytu koptyjskiego, ormiańskiego, syryjskiego itd. – jest to ponad 46 000 osób należących do około 300 Kościołów i wspólnot kościelnych. Rozwój Ruchu na całym świecie stał się również okazją do nawiązania kontaktów i dialogu z przedstawicielami innych tradycji religijnych: z żydami, muzułmanami, buddystami, hinduistami, szintoistami i in.  Ruch prowadzi także otwarty dialog z osobami o przekonaniach niereligijnych. Wiele z nich, pociągniętych ideałem jedności, włącza się do Ruchu, współpracując w budowaniu zjednoczonego świata.

Chiara Lubich jest laureatką nagrody Templetona 1977 za postęp w dziedzinie religii, nagrody UNESCO 1996 za wychowanie dla pokoju,  była honorowym prezydentem Światowej Konferencji Religii dla Pokoju, konsultantem Papieskiej Rady ds. świeckich, doktorem honoris causa w różnych dyscyplinach nauki. Pierwszy doktorat – w dziedzinie nauk społecznych – przyznał jej w roku 1996 Katolicki Uniwersytet Lubelski. Założycielka Ruchu Focolari opowiadała o swoim doświadczeniu duchowym buddystom japońskim z Ruchu Risso Kosei-Kai w Tokio, mnichom z tajlandzkiego uniwersytetu w Chiang Mai, czarnym muzułmanom w meczecie imienia Malkoma X w Harlemie, a do członków ONZ mówiła o jedności państw i narodów. Jest autorką wielu książek przetłumaczonych na 21 języków.