HA0077Dialog wyłania się jako droga uprzywilejowana w dążeniu do wypełnienia testamentu Jezusa:, „Aby wszyscy stanowili jedno”, Jego projektu jedności rodziny ludzkiej w braterstwie, tego celu, dla którego narodził się Ruch Focolari.

 

Dialogi drogami do jedności
Poprzez określone okoliczności i wraz ze spontanicznym rozprzestrzenianiem się Ruchu poza granicami Włoch, a następnie Europy, na 5 kontynentach, na poziomie pojedynczych osób, osobistości, ruchów i instytucji, otwierają się dialogi: w wierności własnej tożsamości, świadcząc o własnym wyznaniu wiary, i w otwarciu oraz szacunku do wiary czy przekonań drugiego, zapobiegając wszelkim formom synkretyzmu:
♦w obrębie własnego Kościoła: pomiędzy ruchami kościelnymi, nowymi wspólnotami i stowarzyszeniami osób świeckich, ze starymi i nowymi charyzmatami rodzin zakonnych, aby pogłębić komunię;
pomiędzy różnymi Kościołami chrześcijańskimi: poprzez układanie relacji braterskiej komunii i wspólnego świadectwa, które przyczyniają się do upadku uprzedzeń i otwierają dialog życia, ludu – jako zaczynu, aby przyspieszyć bieg do widocznej jedności chrześcijan;
z Żydami: aby uzdrowić odwieczne rany i odkryć dziedzictwo i wspólne korzenie;
z wyznawcami różnych religii: aby budować świat braterstwa, opierający się na wartościach duchowych;

z osobami innych, niereligijnych przekonań: aby pracować razem, opierając się na podzielanych wartościach uniwersalnych, na polu solidarności, pokoju i sprawiedliwości, dla braterstwa na całym świecie.