Ekumenizm

Ekumenizm jest to droga trudna, ale prowadzona przez Ducha Świętego, który po wielu wiekach podziałów, nakłania Kościoły do pojednania i ukazania światu dręczonemu konfliktami  świadectwa jedności chrześcijańskiej. W klimacie braterstwa, które dojrzewa pomiędzy chrześcijanami, rośnie potrzeba duchowości jako drogi uprzywilejowanej, by przyspieszyć bieg w kierunku pełnej, widocznej komunii. I właśnie na poziomie duchowości i „dialogu życia”, „dialogu ludu”, wyraża się jeden ze specyficznych sposobów, w jaki Ruch Focolari daje swój wkład w ekumenizm.

 Dialog życia, „dialog ludu”
Duchowość jedności, przeżywana w codzienności, sprawia, że upadają odwieczne przesądy oraz wzbudza „dialog życia”. Tak jak powiedziała Chiara Lubich w Radzie Ekumenicznej Kościołów (CEC), „dzięki niemu już czujemy się jedną rodziną: czujemy, że formujemy pomiędzy nami wszystkimi z różnych Kościołów, lud chrześcijański, który wzbudza zainteresowanie świeckich, ale nie tylko, także księży, pastorów, biskupów. Nawet jeśli trzeba jeszcze stworzyć pełną i widoczną komunię pomiędzy naszymi Kościołami. Nie jest to dialog, który się przeciwstawia czy też łączy z tym tak zwanym na szczycie, pomiędzy odpowiedzialnymi Kościołów, ale dialog, w którym chrześcijanie mogą uczestniczyć. I ten lud chrześcijański jest jak zaczyn w ruchu ekumenicznym. A nawet chcemy mieć nadzieję, że inne formy dialogu, jak dialog miłości, wspólnej służby, modlitwy, teologiczny, mogą zostać wzmocnione „dialogiem życia”. Nie tylko to. Mamy nawet nadzieję, że odwieczny problem: jak ludzie mogą odbierać postęp oficjalnych rozmów teologicznych, może być przezwyciężony przez ludzi przygotowanych ekumenicznie”.

Wśród chrześcijan ożywa świadomość i odpowiedzialność, że jesteśmy powołani do życia przykazaniem Jezusa, które On nazywa „swoim” i „nowym”: „miłujcie się wzajemnie jak Ja was umiłowałem”, żeby w taki sposób przyczynić się do realizacji Testamentu Jezusa: „aby wszyscy stanowili jedno”(por. J. 17,21).

 Centrum dialogu ekumenicznego
W 1961 powstaje w Rzymie „Centro Uno” mające koordynować działalność ekumeniczną Focolari. Kieruje nim aż do swojej śmierci, w 1980, Igino Giordani, włoski pionier ekumenizmu. Siedziba od 1961 do 1990 mieściła się w Rzymie, blisko placu Navona. Od 1990 znajduje się w Grottaferrata (Rzym).
„Centro Uno” koordynuje inicjatywy i działania ekumeniczne Ruchu Focolari w 182 krajach, w których ten się rozprzestrzenił, utrzymując kontakty z odpowiedzialnymi za dialog na kontynentach.
Od 1962 do dziś odbyło się 57 spotkań ekumenicznych, w których łącznie uczestniczyło ponad 10 000 osób z różnych Kościołów i różnych krajów, ponadto odbyło się ponad 15 szkół formacyjnych.
Kontakt 

centrouno@focolare.org

„Centro Uno” ds. jedności chrześcijan

Via della Pedica, 44
00046 Grottaferrata (RM) IT
tel. +39-06-9411825
fax +39-06-9411758
email:

 

To ten sam Duch, który w tym czasie wzbudził w różnych Kościołach nowe charyzmaty, nowe prądy duchowe poprzez ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia, grupy, aby odnowić życie chrześcijańskie.