Adresy centrów Ruchu Focolari w Polsce

 

Fokolare kapłańskie

Centrum Gałęzi Żeńskiej Ruchu Focolari
40-040 Katowice,
ul. Powstańców 21/3
e-mail: focfempl@gmail.com
Centrum Gałęzi Męskiej Ruchu Focolari
40-060 Katowice,
ul. Fliegera 18/23
e-mail: focmkat@gmail.com
 

Fokolare żeńskie:

Fokolare męskie:

08-470 Wilga, Trzcianka 82
tel. 721-518-672
e-mail: focfemfiore@gmail.com

01-876 Warszawa,ul. Zgrupowania Żubr 3a/12
tel. 22 /639 84 80
e-mail: focfemwarszawa@gmail.com

60-536 Poznań, ul. Kościelna 3/9
tel. 61 /851 71 68
e-mail: focfempoznan@gmail.pl

08-470 Wilga, Trzcianka 82
tel. 25 /68 141 24
e-mail: fiorewim@rubikon.pl
 

Fokolare kapłańskie

Dom Jana Pawła II
Centrum Duchowości Wspólnotowej
dla Księży i Kleryków
08-470 Wilga, Trzcianka 82
tel. 25 /68 141 25
e-mail: sacerdoti.focolarini.pl@gmail.com

Ks. Krzysztof Lala – Katowice
e-mail:  krzlala@wp.pl

Miasteczko Mariapoli Fiore

kontakt w sprawie spotkań, rezerwacji noclegów, wizyty.

tel. 721-518-672
e’mail:    info.mariapolifiore@gmail.com