test_marius=
Dialog w polityce

Dialog w polityce

Jak dyskutować z osobami o zupełnie innych poglądach? Czy możliwe jest znalezienie złotego środka między utrzymaniem własnego zdania a miłością wzajemną? Jaka jest rola osoby wierzącej w budowaniu jedności?

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Kultura dialogu w duchowości jedności

Kultura dialogu w duchowości jedności

Czy da się z ludźmi mającymi inne poglądy niż nasze konstruktywnie dyskutować? Jeśli tak, to jak? I jak w tym dialogu nie zapomnieć o podstawowej wartości jaką jest miłość? O czym należy pamiętać zaczynając dialog z drugą osobą?

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Dialog międzypokoleniowy

Dialog międzypokoleniowy

Kolejny raz nie udało ci się dogadać z rodzicem? Jak śpiewa Piotr Rubik „Wybudujmy most, co połączy światy dwa…”. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, zapraszamy na webinar o dialogu międzypokoleniowym. Naszym gościem – specjalistą będzie psycholog, psychoterapeuta Piotr Halkiewicz.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Czas na pokój

Czas na pokój

Tegoroczny Tydzień dla Zjednoczonego Świata, obchodzony od wielu lat w różnych krajach świata w pierwszym tygodniu maja – jest okazją do tworzenia kultury braterstwa, pokoju, sprawiedliwości, miłości wzajemnej, które pomimo obecnej trudnej sytuacji izolacji i cierpienia z powodu pandemii rozkwitają na całym świecie.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
O pedagogii Chiary Lubich w  czasopiśmie „Paedagogia Christiana”

O pedagogii Chiary Lubich w czasopiśmie „Paedagogia Christiana”

O pedagogii Chiary Lubich w polskim czasopiśmie naukowym „Paedagogia Christiana”, wydawanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu .

„Aspekt wychowawczy zawsze towarzyszył doświadczeniu Lubich, od czasu, kiedy zaczęła pracować jako nauczycielka w szkole podstawowej w dolinach Trydentu, poprzez zaangażowanie w zakładaniu szkół formacyjnych i wyższych instytutów w Ruchu, aż po utworzenie Instytutu Uniwersyteckiego Sophia (2007)” – […]

[Czytaj wszystko ]
123