test_marius=
Całość we fragmencie

Całość we fragmencie

Niedawno ukazała się nowa książka współprezydenta Ruchu Focolari, Jesúsa Morána, zatytułowana: „Carisma e profezia” [Charyzmat i proroctwo]. Jest to kontynuacja poprzedniej książki pt.: „Fedeltà Creativa. La sfida dell’attualizzazione di un carisma” [Twórcza wierność. Wyzwanie urzeczywistniania charyzmatu]. Opierając się na kilku wystąpieniach z ostatnich trzech lat, autor przedstawia w tej książce swoją refleksję nad „geniuszem eklezjalnym” Chiary Lubich. Poniżej wywiad z autorem książki.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Razem przez życie, także w czasie pandemii.

Razem przez życie, także w czasie pandemii.

Relacja z rekolekcji małżeńskich online. W dniach od 12 do 14 czerwca 2020 r. odbyły się rekolekcje dla małżeństw pt. Razem przez życie. Spełnijcie marzenie o waszym małżeństwie, zorganizowane przez Ruch Focolari.

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Dialog w polityce

Dialog w polityce

Jak dyskutować z osobami o zupełnie innych poglądach? Czy możliwe jest znalezienie złotego środka między utrzymaniem własnego zdania a miłością wzajemną? Jaka jest rola osoby wierzącej w budowaniu jedności?

[Czytaj wszystko ]
123