Wszyscy odpowiedzialni za wszystkich

 
Od 20 listopada 2023 roku dostępne są nowe wytyczne dotyczące formacji w zakresie ochrony nieletnich i osób znajdujących się w sytuacji bezradności, opracowane przez Ruch Focolari. O tym projekcie opowiadają Margarita Gómez i Étienne Kenfack, doradcy ds. natury i życia fizycznego w Międzynarodowym Centrum Ruchu.

 

Wytyczne dotyczące formacji w zakresie ochrony nieletnich i osób znajdujących się w sytuacji bezradności w Ruchu Focolari przedstawiają ogólne elementy, niezbędne, aby móc zaangażować się w ochronę życia i godności każdej osoby. Przy opracowaniu dokumentu współpracowało bezpośrednio 40 osób zaangażowanych w tę dziedzinę, ze wszystkich kontynentów. Jego celem jest dostarczenie niezbędnych metod, aby w każdym kraju, w którym działa Ruch Focolari, można było opracować odpowiednią strategię formacyjną, ukierunkowaną na zapobieganie i eliminowanie wszelkiego rodzaju nadużyć, zarówno w samym Ruchu, jak i w środowiskach, w których znajdują się jego członkowie (praca, sąsiedztwo, szkoła).

Już w roku 2013 Ruch zaangażował się w szkolenia w zakresie ochrony dzieci. Podjęto szeroko zakrojone działania we wszystkich krajach, w których jest obecny, organizując sześciogodzinny kurs zawierający podstawowe zasady. Do grudnia 2022 roku w szkoleniach wzięło udział 17 000 osób. Chociaż szkolenia były otwarte dla wszystkich, przeznaczone były głównie dla osób odpowiedzialnych lub mających bezpośredni kontakt z nieletnimi.

Po raporcie na temat poważnych przypadków nadużyć seksualnych odnotowanych we Francji, opublikowanym po dochodzeniu przeprowadzonym przez GCPS Consulting, potrzebne okazało się zaproponowanie specjalnego szkolenia w zakresie ochrony nieletnich dla wszystkich członków Ruchu Focolari, niezależnie od ich wieku, narodowości, formy zaangażowania czy pełnionej funkcji.

Wytyczne stanowią więc narzędzie uniwersalne, pozostawiając wiele miejsca na niezbędną inkulturację, osadzenie w konkretnym kontekście kulturowym.

„Formacja skierowana jest do wszystkich. A przez wszystkich rozumiemy nie tylko członków Ruchu Focolari, ale także osoby pracujące w naszych strukturach – mówi Étienne Kenfack – natomiast wytyczne skierowane są do odpowiedzialnych za Ruch w różnych strefach i do zespołów lokalnych, które zostaną powołane do ich wdrożenia”.

Wytyczne weszły w życie 1 stycznia 2024 roku na okres próbny 20 miesięcy. Jest to czas niezbędny, aby dokonać oceny przydatności tej formacji i wprowadzić ewentualne dalsze zmiany.

„Dokument – kontynuuje Margarita Gómez – bazuje na kluczowym dla nas zasobie, jakim jest współpraca. Dlatego będziemy pracować w sieci, będzie międzynarodowa komisja i zespoły, które będą realizować projekt lokalnie; będą chwile wymiany doświadczeń, również w formie online, które pomogą nam rozwiać wątpliwości i podzielić się dobrymi praktykami. To nie przypadek, że zdecydowaliśmy się zatytułować nasz program szkoleniowy: «Wszyscy odpowiedzialni za wszystkich». Mam nadzieję, że wytyczne te zostaną bardzo dobrze przyjęte w naszych środowiskach i że w ciągu kilku miesięcy zrealizujemy szkolenia w tej dziedzinie”.

Maria Grazia Berretta

Regulamin(500)