logomdjMłodzież dla jedności. Pochodzą z różnych ras, mówią różnymi językami, należą do różnych Kościołów, a nawet do różnych religii czy kultur nie mających odniesień religijnych. Są w ponad 182 krajach.

Wierzą, że tylko miłość może zmienić świat. Chcieliby, aby zaproszenie Jezusa: „Kochajcie się jak ja was umiłowałem” stało się rzeczywistością łączącą  wszystkich ludzi na ziemi.

Ich celem jest realizowanie wszędzie powszechnego braterstwa, zaczynając od miast i środowisk w których żyją. Podejmują różne drogi, chcą, aby upadły bariery i podziały, pewni, że ludzkość może stać się jedną wielką rodziną.

Wprowadzają w życie „Złotą regułę„, tzn: „Rób dla innych to, co chciałbyś, aby inni robili dla ciebie”; regułę zawartą w Świętych Księgach głównych religii świata. Chcą, aby kochać wszystkich, i to konkretnie,  jako pierwsi.
1o_Maggio_PortogalloMłodzi dla jedności są przekonani, że żyjąc tą regułą mogą przyczynić się do budowania zjednoczonego świata. Aby dojść do tego celu, podejmują różne działania, idąc drogami, które nazywają „szlakami ku jedności„. Organizują spotkania i zebrania w szkołach, aby wielu młodych mogło poznać ich styl życia; zakładają zespoły muzyczne, układają piosenki i tworzą inne artystyczne formy wyrazu, aby przekazywać przesłanie pokoju i jedności; organizują turnieje sportowe, gry i imprezy rekreacyjne, które poza podnoszeniem sprawności fizycznej, służą do nawiązywania nowych kontaktów; promują akcje na rzecz ekologii, organizują marsze dla pokoju, angażują się osobiście w lokalne i ogólnoświatowe akcje, aby żyć dla pokoju.

Szerzą i żyją nową kulturą, kulturą dawania i dzielenia się. Realizują światową komunię dóbr w której, jak w wielkiej światowej rodzinie, ten, kto ma więcej daje tym, którzy nie mają.

W 27 krajach świata stworzyli 30 „Projektów dawania„, konkretnych akcji pomocy dla rówieśników  biedniejszych od nich lub żyjących w krajach, gdzie toczy się wojna.

Dwa słowa o historii

W 1987 roku w Kyoto (Japonia), Młodzi dla Jedności wręczają listę 147.000 podpisów młodzieży z całego świata najwyższym przywódcom Wielkich Religii dla Pokoju. Jest to świadectwo zaangażowania w budowanie pokoju.

W roku 1988, w europejskim Roku Kina i Telewizji, przeprowadzają akcję „TV dla zjednoczonego świata”. W przesłaniu podpisanym przez 750.000 osób, wręczonym Europejskiej Komisji do spraw „Kina i TV”, Radzie Europejskiej oraz ONZ w Nowym Jorku, proponują, aby środki społecznego przekazu przyczyniały się do budowania zjednoczonego świata.

Od 1990 roku każdego dnia (o godz. 12:00 czasu lokalnego) na chwilę przerywają swoje zajęcia, aby przez minutę ciszy lub modlitwy prosić o pokój dla świata. Nazywają ten moment: Time out.

W roku 2000, w dziesiątą rocznicę ogłoszenia ‚Karty Praw Dziecka‚, uczestniczą w Tokio (Japonia) w pierwszej Konferencji Dzieci na rzecz Przyszłych Pokoleń. Jest to okazja do dialogu między młodymi z 40 krajów na temat pokoju w perspektywie nowego tysiąclecia. Dokument końcowy skierowany do przywódców państw, podpisany przez 200.000 ludzi z całego świata przekazują ONZ w Nowym Jorku.
mdjCo pięć lat międzynarodowe spotkania – Superkongresy gromadzą razem Młodych dla Jedności. W roku 2002 przybyło 9000 młodych z 93 krajów.  Pragnąc wspólnie odpowiedzieć na trudną sytuację w jakiej znajduje się świat, promują spotkania między kulturami i religiami. Proponują wszystkim ideę zjednoczonego świata pokazując niektóre ze zrealizowanych już przedsięwzięć.

Inicjatywy

♦”Sieć między szkołami” – „Schoolmates”

Od roku 2002 Młodzi dla Jedności prowadzą projekt: „Schoolmates”. Klasy z różnych szkół i krajów, korzystając ze strony internetowej, korespondują ze sobą, poznając wzajemnie swoje kultury, zwyczaje, akcje już prowadzone na rzecz zjednoczonego świata. Za pośrednictwem specjalnego funduszu solidarności, klasy, które chcą włączyć się do pomocy, fundują stypendia dla młodzieży dla najbardziej potrzebujących  krajów.

♦”Sport dla pokoju”

♦”Pokolorujmy nasze miasta”.

Zobacz: http://focolare.org.pl/teens4unity/pag_regole_pl.html)