Młodzi dla Zjednoczonego Świata – Proponuje młodym, aby stali się bohaterami nowego świata, poprzez liczne inicjatywy solidarności i pokoju na skalę krajową i międzynarodową. Jest animowany przez bardziej zaangażowaną młodzież: „gen2”: „nowe pokolenie”, drugie pokolenie Ruchu. Zapoczątkowała je Chiara w 1967 roku, ukazując młodym radykalizm Ewangelii w odpowiedzi na głębokie potrzeby zmian, które dojrzewały w nowych pokoleniach.