Charyzmat światła

[...]"ten charyzmat mówi dużo o miłości"