Biskupi
Od 1977 odbywają się doroczne międzynarodowe spotkania biskupów przyjaciół Ruchu Focolari” zainicjowane przez Klausa Hemmerle, biskupa Akwizgranu (Niemcy), by pogłębiać duchowość jedności i doświadczyć wśród biskupów “efektywnej i afektywnej” kolegialności. W ten sposób nabiera kształtu gałąź biskupów duchowo związana z Ruchem, która uzyskała papieską aprobatę w 1998. Od 1982 również biskupi innych Kościołów chrześcijańskich rozpoczynają to doświadczenie, uczestnicząc w dorocznych międzynarodowych spotkaniach.