test_marius=
Słowo życia – czerwiec 2023

Słowo życia – czerwiec 2023

„Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!” (2 Kor 13, 11).

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Słowo życia – marzec 2023

Słowo życia – marzec 2023

„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda” (Ef 5, 8-9).

[Czytaj wszystko ]